Odd Reidar Humlegård

Går av i høst

Odd Reidar Humlegård går av som politidirektør

Vil ikke søke stillingen når åremålet går ut i november.

Publisert

– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK.

I november går det seks år lange åremålet til Odd Reidar Humlegård ut. Dermed har det vært spenning rundt om Humlegård vil fortsette i stillingen. Det bekrefter han altså nå at han ikke gjør.

Til NRK omtaler Humlegård arbeidet som krevende, men han sier han er fornøyd med jobben han har gjort.

– Jeg synes vi har fått til veldig mye. Vi har levert på den bestillingen som kommer fra Stortinget. Vi har gjennomført så godt vi har kunnet, svarer Humlegård.

Odd Reidar Humlegård var sterkt ønsket som politisjef, da han søkte jobben høsten 2012. Han ble konstituert i stillingen 20. august 2012, og tok over da Øystein Mæland trakk seg. Blant annet ble han oppfordret av tidligere PF-leder Arne Johannessen til å søke. Også Juristforbundet lot seg imponere av Humlegård og uttalte at de vanskelig kunne tenke seg noen bedre i jobben. Humlegård var én av to søkere, og ble ansatt i åremålet 23. november 2012.

Dermed startet det godt for den tidligere Kripos-sjefen. I årene som fulgte har imidlertid Humlegård fått bryne seg på svært mange utfordringer.

  • Jobben med å gjennomføre anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.
  • Iverksettelse av en ny Nærpolitireform, med kutt i tjenestesteder og sentralisering av polititjenester.
  • Et svært anstrengt politibudsjett.
  • Finansiering av helikoptre og Beredskapssenter.
  • Et stort etterslep på IKT-infrastruktur i politiet generelt og materiell i distriktene.

Humlegård har videre vært gjennom en rekke justisministre: Grete Faremo (Ap), Anders Anundsen (Frp), Per-Willy Amundsen (Frp), Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara, har alle vært Humlegård sjefer.

Utviklingen av Politidirektoratet under Humlegård, har samtidig vært i medienes søkelys lenge. Politiforum publiserte i april 2016 en større reportasje om kulturen internt i direktoratet. Samtidig har veksten i antall byråkrater i direktoratet møtt motbør.

Det siste året har frontene hardnet mellom POD og den største fagforening, Politiets Fellesforbund. Fagforeningen føler seg oversett på stadig flere områder. Det endte blant annet med at Politiets Fellesforbund stilte med fanen i 1. mai-tog for første gang i historien i 2018.

– Vi registrerer at opparbeidede rettigheter er på retur. PF merker motstand på de fleste fronter. Vi merker at arbeidsgiver ønsker å ha mer styringsrett en før. Det innebærer mindre medbestemmelse, og det innebærer rett og slett at vi opplever forsøk på å bli overkjørt på flere saker. Det er en utvikling vi ikke kan akseptere lenger, sa en misfornøyd PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum i mai.

Stillingen lyses ut i høst

Nå avventer Justisdepartementet utlysningen av stillingen som ny politidirektør til ny departementsråd er på plass i oktober. Det betyr at en ny politidirektør må konstitueres, før en permanent løsning er på plass.

Politiforum har imidlertid fått bekreftet at det er rekrutteringsbyrået Amrop Delphi (tidligere Delphi Consulting) som skal gjennomføre ansettelsesprosessen. Dette er et firma Humlegård har god kjennskap til: Som Politiforum tidligere har skrevet, har Amrop Delphi vært involvert i ansettelsene av 60 ledere i politiet – på oppdrag fra nettopp Humlegård.

Blant disse er alle nåværende politimestre og visepolitimestre, fem avdelingsdirektører i POD, lederne for Kripos, PU, PFT og PIT. Nå skal Amrop Delphi, politidirektørens fremste rådgiver ved ansettelsen av sentrale politilederstillinger, også ansette politidirektøren selv.

Powered by Labrador CMS