ULYKKESSTED: Politibetjent Siv Lian-Haug (til høyre) ødela kneet under trening i livredningstjeneste på Pir-badet i Trondheim. Her er hun på åstedet med HMS-leder Tone Sørli. Skaden var så omfattende at hun ikke lenger kan jobbe operativt, likevel får hun ikke yrkesskadeerstatning.

Politikere overrasket over yrkesskadesaken: - Fremstår som underlig

Stortingspolitikerne Ingunn Foss (H) og Geir Sigbjørn Toskedal (Krf) sier de vil ta saken opp med justisministeren og arbeidsministeren.

Publisert

- Vi må se nærmere på lovens formulering. Jeg kan ikke tenke meg at intensjonen har vært at politiet ikke skal ha en skikkelig yrkesskadeforsikring, sier Geir Sigbjørn Toskedal, stortingsrepresentant for Krf og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. 

Politiforum har tidligere skrevet om politifolk som blir skadet under trening i arbeidstiden, men som likevel ikke får yrkesskadeerstatning. Trygderetten har i flere tilfeller ment at politifolkene måtte regne med å kunne bli skadet i situasjonen, og dermed får de ikke erstatning. 

Geir Sigbjørn Toskedal, medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- Vi ønsker å ha et politi med høy kvalitet og sikkerhet for de ansatte. Denne saken fremstår for meg som underlig, og dette er en undring som nok deles av flere representanter. Det er ikke åpnet noen sak, men det virker som dette er noe vi må se nærmere på, slik at tryggheten til politifolk er på plass, sier Toskedal. 

Han legger til at han vil ta opp saken med Arbeids- og sosialdepartementet. 

Ingunn Foss, stortingsrepresentant for Høyre, sier også at hun ikke var klar over problemstillingen. 

- Vi ble ganske overrasket over at politiet ikke har de samme ordningene som for eksempel brannfolk og Forsvaret. Vi vi ta opp saken både med justisministeren og arbeidsministeren, for å se hva vi kan gjøre, sier Foss, til Politiforum. 

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Håper på lovendring

Nå håper Bjørn Egil Drangevåg, første nestleder i Oslo politiforening, på lovendring. Han forteller at de har hatt møte med justispolitikere fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Kristelig Folkeparti, i tillegg til justispolitikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt. 

- Politikerne virket overrasket over at tilstanden er slik den er. De var ukjent med det, sier Drangevåg. 

Han mener loven må endres, for å gi politiet et bedre regelverk rundt yrkesskader. Både de som skjer i operativt arbeid, og under trening. 

- Vi fikk ikke noen direkte lovnader, men politikerne så den logiske bristen. Vi håper å få støtte av regjeringspartiene for å få en utredning av særskilt yrkesskadeerstatning i politiet, og deretter en lovendring, sier han. 

LES OGSÅ: Siv og Veronica skadet seg på jobb. Men de nektes erstatning

- Medfører skadepotensiale

Nils Kristian Moe, politimeste i Trøndelag politidistrikt.

Politimester Nils Kristian Moe, i Trøndelag politidistrikt, mener loven må være tilpasset politiets arbeidshverdag, og at staten må ta ansvar for dette. 

- Vi skal ha en god beredskap, og vi som arbeidsgiver pålegger våre arbeidstakere å gjennomføre denne treningen. Da mener jeg at lovgivningen må være tilpasset dette. Vi må trene så nært opp til virkeligheten som mulig. Det medfører skadepotensiale, uansett hvor godt vi legger opp treningen, og uansett hvor flinke vi er. Det må vi ha dekning for, og det må staten ta ansvaret for, sier Moe. 

Han mener at slik lovforståelsen er nå, dekker den ikke politiets behov. 

Moe forteller at de i dag har seks saker i deres politidistrikt, hvor medarbeidere har blitt skadet under trening, og hvor NAV sier at dette ikke er en arbeidsulykke etter Folketrygdloven. Dermed får medarbeiderne ikke yrkesskadeerstatning. 

- NAV anser trening i arrestasjonsteknikk som en kontrollert situasjon, og mener det ikke er noe ekstraordinært ved hendelsen som utløste skaden. Det er kjernen i problemet. Men det er nødvendig for vår beredskapsevne at vi trener så virkelighetsnært som mulig. Vi må prøve å gjenskape en reell situasjon, og da kan man bli skadet, sier Moe. 

Tone Elisabeth Vangen, politimester i Nordland politidistrikt.

- Det er nødvendig med en full gjennomgang og endring av regelverket for yrkesskadeerstatning for politifolk, både under trening og på reelle oppdrag, sier han. 

- Beklagelig

Også politimester i Nordland politidistrikt, Tone Vangen, mener noe må gjøres. Vangen er politimester i distriktet som politioverbetjent Bjørn Rist tilhører. Politiforum har tidligere skrevet om hvordan han ble skadet under trening i arrestasjonsteknikk, og ble påført varige skader. Likevel får han ikke yrkesskadeerstatning. 

- Det er beklagelig at personell skades i tjenesten og ikke får den oppfølgning som man forventer. Ut fra det jeg leser i Politiforum ser jeg at det absolutt kan stilles spørsmål om Trygderettens praksis og det er bra at POD og HVO er oppmerksomme på problemstillinga, skriver Vangen i en tekstmelding. 

Hun legger til at hun ikke personlig har vært inne i saken til Rist eller lignende problemstillinger. 

Powered by Labrador CMS