Det blir slutt på passautomater ved flere lensmannskontorer. Politidirektoratet vil sentralisere utstedelsen av pass og nasjonale ID-kort for å styrke fagmiljøene.

Skal bestemme passkontorene i løpet av en måned

I midten av april skal distriktene ha bestemt hvor folk kan bestille pass og nasjonalt ID-kort. Se hva som kreves av de ansatte som skal jobbe ved passkontorene.

Publisert Sist oppdatert

Passkontorene i politiet skal bestemmes. Det får konsekvenser mange sivilt ansatte i etaten, som har som arbeidsoppgave å utstede pass. I dag utstedes pass på de fleste lensmannskontorer, men som følge av politireformen og modernisering av passutstedelse, blir det endring på dette.

I et skriv fra 1. mars i år sendte Politidirektoratet ut sine føringer for lokalisering av nye passkontorer. Målet er at disse skal være bestemt i uke 15 eller 16 – i midten av april, ifølge politi.no.

Politiet har fått kritikk for sikkerheten ved passutstedelse. Nå skal dette hensynet veies opp mot publikums reisevei.

Endrer organsieringen og sentraliserer de ansatte

I framtiden vil saksbehandlingen av pass være delt i to. Førstelinja i politiet skal ta imot søknader og sitte i skrankene ved tjenestestedene som skal utstede pass. Disse ansatte vil blant annet ha opptak av biometri, kontroll av ID og utlevering av pass som sine oppgaver. Dette kan være sivilt ansatte uten utdanning utover at de har generell studiekompetanse.

Andrelinja i passutstedelsen skal imidlertid spesialiseres i større grad og være en del av Felles enhet for utlending og forvaltning i distriktene. Politidirektoratet ønsker at ansatte i disse stillingene skal ha master eller embetseksamen jus for å kunne utføre oppgavene. Arbeidsoppgavene her vil blant annet være behandling av sakene, utredning av saker som kan være straffbare og oversending av saker for nærmere undersøkelser til Kripos.

De ansatte i andre linje må sikkerhetsklareres som hemmelig, og det skal utredes om dette også skal kreves av personell som skal jobbe i førstelinja.

Politidirektoratet ønsker at utstedelse av pass og ID-kort skal gjøres av dedikerte fagmiljøer, og ikke innimellom andre oppgaver.

«Passutstedelsen må i større grad enn i dag sentraliseres slik at den enkelte saksbehandler får en større saksmengde enn svært mange i dag har (...)», skriver direktoratet til distriktene.

Minst 40 ansatte i andrelinja

Politidirektoratet regner antar at det vil være behov for minst 40 ansatte i andrelinja i distriktene, for å ta seg av passutstedelse og nasjonale ID-kort. Dette er basert på at disse ansatte vil ta i mot og behandle over 35.000 saker i året.

Saksmengden og ansattbehovet kan imidlertid øke, når også nasjonale ID-kort skal utstedes.

Beregnet saksomfang til andrelinja og bemanningsbehovet i de ulike distriktene, etter det Politidirektoratet beregner:

Distrikt - beregnet antall saker til andrelinja - beregnet antall ansatte i andrelinja

 • Oslo - 5850 - 7
 • Øst - 5260 - 6
 • Innlandet - 2300 - 3
 • Sør-Øst - 4700 - 5
 • Agder - 2100 - 3
 • Sør-Vest - 3700 - 4
 • Vest - 3940 - 4
 • Møre og Romsdal - 1650 - 2
 • Trøndelag - 2900 - 3
 • Nordland - 1560 - 2
 • Troms - 830 - 1
 • Finnmark - 400 - 0,5
 • Sysselmannen - 13 - 0
Powered by Labrador CMS