Nasjonal sikkerhetsmyndighet og PHS inngår samarbeid mot datakriminalitet

- På dette feltet skifter ting fort, mye raskere enn annen kriminell atferd, sier John Ståle Stamnes, ved PHS.

Publisert Sist oppdatert

- Som de fleste aktører som er opptatt av cybersikkerhet, er man helt avhengig av partnerskap og samvirke med andre for å følge utviklingen avdenne typen kriminalitet og hvilken retning trusler tar, sier John Ståle Stamnes, leder for etterforskningsseksjonen ved Politihøgskolen.

For å hele tiden være oppdatert på kriminalitetsbildet innenfor datakriminalitet, har Politihøgskolen derfor inngått et samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Målet er at de begge skal gi ny kunnskap til hverandre.

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser på hvordan svakheter i nettverkene oppdages og hva kriminelle gjør for å utnytte de potensielle svakhetene i systemene . De sitter på en unik situasjonsforståelse av enhver tid gjeldende trusler, og det trenger vi i vår utdanning. Samtidig får de delta i den delen av utdanningen hos oss, som handler om cyberkriminalitet, sier Stamnes, til Politiforum.

Han forklarer at det er snakk om Politihøgskolens videreutdanninger, hvor de har et 30-talls moduler innenfor digital kriminalitet.

- Materialet vil kunne brukes på kryss og tvers ved Politihøgskolen og NSM, ut fra avtalen vi har inngått. En felles gevinst er sanntids-opplevelse av trusselsituasjonen, og hvordan denne raskt endrer seg. For på dette feltet skifter ting fort, mye raskere enn annen kriminell atferd, sier Stamnes.

Han legger til at det er viktig at etterforskerne og ingeniørene som jobber i politiet arbeider sammen med felles forståelse av hva politiet trenger for å løse sitt samfunnsoppdrag.

- Hvis man ser på politimeldingen fra juni, peker den på behovet for å rekruttere annen komplementær kompetanse inn i politiet, som sammen med politiet kan løse samfunnsoppdraget. Politiet er nødt til å håndtere digitale spor og sporsteder i nesten enhver sak. På generalistnivå trengs det en relativt høy kunnskap om dette for å sikre disse digitale sporene riktig. Det er ikke bare å klappe sammen en PC og ta den med seg. Hvis ingeniøren skal kunne sikre beviser må generalisten ha håndtert dette riktig fra start, sier Stamnes.

Han poengterer at generalistene allerede har en del kunnskap om digitalt politiarbeid, men at tempoet endringene skjer i, krever at hele linja, særlig ledelsen, erkjenner betydningen av opprettholdelsen av digital kompetanse.

- Viktig kompetanseutveksling

Lone Charlotte Pettersen, seksjonssjef for cyberanalyse i cybersikkerhetssenteret ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
Lone Charlotte Pettersen, seksjonssjef for cyberanalyse i cybersikkerhetssenteret ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Lone Charlotte Pettersen, seksjonssjef for cyberanalyse ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, forteller at de er glade for at NSM og PHS nå har fått formalisert et samarbeid.

- Vi hadde allerede et uformelt samarbeid, hvor vi fikk forespørsler om å for eksempel gi faglige innspill til noen utdanninger, eller om å holde innlegg i noen av utdanningene. Nå har vi formalisert det samarbeidet, sier Pettersen, som startet i NSM for fire dager siden, etter å ha sluttet som seksjonssjef ved NC3 på Kripos.

Hun legger til at flere ansatte allerede har tatt fag ved Politihøgskolen, og at de synes avtalen gir et veldig godt tilbud.

- Den kompetanseutvekslingen er veldig viktig, fordi man ser på teknologi og metode fra forskjellige ståsteder. NSM har, på lik linje som i politiet, en holdning om at hvis vi kan utveksle kompetanse og generelle erfaringer, vinner alle på det. Vi har en gjensidighet i nytten av kunnskapsøkningen blant alle ansatte, sier hun.

- Cyberanalyse-seksjonen har hovedvekt på de datatekniske fagene, men PHS har også flere veldig relevante utdaningsløp og kurs som kan være relevante for flere på NSM, sier Pettersen.

Powered by Labrador CMS