- Fatale konsekvenser

- Jeg er ikke bare bekymret, men kjem­pe­bekymret.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kommer fra lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, Lars Holmen.

Han er en av politiets fremste eks­perter på narkotikabekjempelse, og sier at det som nå har skjedd viser med gru hva som skjer når politiet ikke er til stede i de miljøene hvor narkotika omsettes og selges.

- Det er nærmest umulig å få en oversikt over hva som skjer i dette miljøet når politiet er fraværende. Det er en dramatisk nedgang i narkotikaforbrytelser denne høsten, og det kommer selvsagt av at politiet ikke er til stede, sier Lars Holmen.

Holmen mener tallene som Politi­direktoratet nylig presentere er beviset på sammenhengen mellom politiets innsats og oppfattelsen av narkotika­situasjonen.

- Dette er veldig enkelt. Er politiet mye ute i disse miljøene, stiger antall beslag betraktelig. Når de ikke er det, skjer det motsatte. Konsekvensene blir fatale, og politiets evne til å følge utviklingen i narkotikakriminaliteten raderes ut etter hvert som informasjonstørken øker, sier Holmen.

Holmen er spesielt bekymret for situasjonen i Oslo og de følgene situasjonen her får for resten av landet. Her er, ifølge Holmen, politiets fraværelse fra narkotikamiljøene ensbetydende med at omsetningsleddene kan operere fritt og pøse på med stoff ut til resten av landet.

- Informasjonen om omsetningssituasjonen i Oslo til resten av landets politidistrikter er nærmest ikke-eksisterende. Oslo er tross alt, uansett hvordan man vrir og vender på det, hoved-distribusjonskanalen til resten av Norge. Nettopp derfor har Oslo politidistrikt et særskilt ansvar. Vi må helt tilbake til tiden før Odd Einar Dørum var justisminister til vi finner en situasjon hvor innsatsen og tilstedeværelsen til politiet i Oslo var god nok ute i narkotikamiljøene, sier Lars Holmen.

Et annet faremoment som Holmen peker på, er at norsk politi ikke klarer å fylle sine forpliktelser overfor andre land i Europa når det gjelder narkotikasamarbeid. Holmen har flere eksempler på store partier narkotika hvor norsk politi ikke har kunnet bistå europeisk politi og store omsetningssaker har blitt «ødelagt».

- Dette setter Norge i forlegenhet ute i Europa. Det er helt åpenbart at det er noe som ikke virker. Justisminister Knut Storberget må komme på banen snart. For slik situasjonen er nå, er skadene store både i og utenfor Norges grenser, sier Lars Holmen.

- Svært alvorlig

Arne Johannessen i Politiets Felles­forbund er oppgitt og bekymret over straffesakstallene som Politi­direkto­ratet nylig la frem.

- Først vil jeg si at vi det er en uholdbar situasjon. Vi har et system som er bygd opp på en helt annen måte enn resten av arbeidslivet, produksjonen baserer seg i for stor grad på overtidsjobbing; både betalt og ubetalt. Når overtiden går ned, får det store konsekvenser. Jeg er mest bekymret for utviklingen innenfor narkotikasakene og det er svært dramatisk når antall narkotikaforbrytelser går ned med 3000. Det er spesielt ille når vi vet hvor mange unge mennesker og deres familier som blir berørt av dette. Dette er en illustrasjon på hvor sårbart politiet er. Denne dramatiske utviklingen hadde vi unngått hvis etaten hadde hatt nok politikompetanse, og man kan jo lure på hvordan situasjonen i norsk politi hadde sett ut om vi skulle regulert arbeidstiden vår slik alle andre gjør. Da ville antageligvis justisministeren også brukt ordet krise, sier Arne Johannessen.

Powered by Labrador CMS