Situasjonen rundt utbruddet i Nordre Follo har ført til enda strengere tiltak på Politihøgskolen, for å unngå spredning av det muterte koronaviruset fra Storbritannia. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Situasjonen rundt utbruddet i Nordre Follo har ført til enda strengere tiltak på Politihøgskolen, for å unngå spredning av det muterte koronaviruset fra Storbritannia. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Mutert koronavirus skaper nye utfordringer på PHS

Studenter i Bodø og Stavern oppfordres til å delta på fysisk trening. Samtidig får studenter som har vært i de ti nedstengte kommunene beskjed om å gå i selvpålagt karantene.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag stengte ti kommuner ned, etter at det ble kjent at det var utbrudd av den britiske muterte varianten av koronaviruset i Nordre Follo. Disse ti kommunene ble av regjeringen omtalt som «rød sone».

Mens studenter ved mange utdanningsinstitusjoner nå kun gjennomfører studiene hjemmefra, har Politihøgskolen innført tiltak, slik at den delen av undervisningen som krever fysisk tilstedeværelse, skal kunne gjennomføres på campus. Men nå har utbruddet av det muterte viruset skapt nye utfordringer for undervisning som medfører nærkontakt mellom studentene, som trening i arrestasjonsteknikk.

Ved Politihøgskolen i Oslo er det nå stengt for studentene, og kun et svært begrenset antall ansatte kan sette sine ben på campus, etter avtale med ledelsen. I både Bodø og Stavern har studenter som har oppholdt seg i de 10 kommunene som nå er stengt ned, fått beskjed om at de ikke skal møte opp på campus, og de har blitt oppfordret til å gå i selvpålagt karantene.

Politihøgskolen i Bodø oppfordrer alle studenter som har vært i de ti nedstengte kommunene om å gå i selvpålagt karantene. Samtidig er det kort tid til eksamen i arrestasjonsteknikk i uke syv.
Politihøgskolen i Bodø oppfordrer alle studenter som har vært i de ti nedstengte kommunene om å gå i selvpålagt karantene. Samtidig er det kort tid til eksamen i arrestasjonsteknikk i uke syv.

- Da regjeringen meldte om tiltakene i de ti kommunene, sendte vi ut en sms til studentene i «rød sone». Vi ba dem ta kontakt med oss, og de fikk ikke lov å møte opp på campus. Vi publiserte også en beskrivelse på Canvas (studentenes intranett, red.anm) om hvordan de skal forholde seg til dette. Jeg har oppfordret de som har ringt til meg om å ta en koronatest, hvis de er tvil om de kan ha vært i en situasjon hvor de kan ha blitt smittet, sier Johnny Steinbakk, avdelingsleder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Bodø.

Han legger til at det er et fåtall av deres studenter som har vært i kommunene som nå er nedstengt på grunn av utbruddet i Nordre Follo.

Krever store ressurser

Steinbakk påpeker at studentene ikke er pålagt å møte opp fysisk på studiet, men at de samtidig ønsker at studentene skal ha fysisk oppmøte til blant annet leksjoner i arrestasjonsteknikk og annen undervisning som krever fysisk tilstedeværelse.

- Vi prøver å legge til rette for at vi skal kunne gjennomføre studieåret slik at førsteårsstudentene kan gå ut i praksisåret og tredjeårsstudentene kan få vitnemål. Det er ikke pålegg om obligatorisk undervisning, men det er viktig å delta i undervisningen for å få best mulig grunnlag før eksamen. Eksamen i arrestasjonsteknikk for Bodø-studentene går i uke syv og vi har følgelig ingen tid å miste. Hvis smittesituasjonen tilsier at vi ikke får gjennomført den i uke syv, har vi mulighet til å gjennomføre den senere på våren. Smittebildet i Bodø har heldigvis vært veldig lavt og det har nesten ikke vært smitte her siden jul, sier han, og legger til at de krysser fingrene for at det fortsetter.

- Selv om det ikke er pålegg om å møte til treningene, vet studentene at eksamen er i uke syv. Kan de føle det som et pålegg å møte opp fysisk, selv om de synes det er ubehagelig i forbindelse med koronasituasjonen?

- De leksjonene de får tilbud om nå krever store ressurser for PHS, med ekstra innleie av lokaler og instruktører. Selv om det ikke er obligatorisk oppfordrer vi dem til å møte opp. Det er faste kohorter og faste basisgrupper de trener i. Smittevernreglene følger risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet av PHS i samråd med smittevernoverlegen. Hvis studenter ikke møter opp til undervisningen og treningen i sine kohorter, vil det ramme hele gruppa. Derfor oppfordrer vi dem som er friske og ikke kjenner noen symptomer til å møte opp, slik at det er mulig å gjennomføre treningen, sier Steinbakk.

- Hvis noen ikke kan møte til undervisning på grunn av mistanke om koronasmitte, eller får koronarelatert fravær, vil skolen forsøke å legge til rette for at studentene skal klare å hente inn det tapte. Men siden vi ikke kan blande studenter fra ulike kohorter, er det noen utfordringer, men vi skal forsøke å få dette til, sier han.

Steinbakk legger til at de har et godt samarbeid med studentrådet og tillitsvalgte for studentene i denne tiden, og roser dem for dette.

Anbefaler selvpålagt karantene

Også i Stavern har studentene som kommer fra kommunene i «rød sone» fått beskjed om at de ikke har adgang til campus. Asle Makoto Sandvik, avdelingsleder ved bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Stavern, forteller at disse får et tilpasset opplegg, og at det er et fåtall dette gjelder.

- Vi anbefaler studentene å følge anbefalingene fra myndighetene om å bli der de er. Hvis det er noen som likevel kommer til Stavern, anbefaler vi dem om å være i selvpålagt karantene, sier han.

Stavern har også organisert sine trener i arrestasjonsteknikk på samme måte som i Bodø, ved at studentene trener i faste kohorter.

- På grunn av kapasiteten er det bare tredjeårsstudentene som har treninger i arrestasjonsteknikk nå. Det krever en del av oss å gjennomføre undervisningen på den måten. Førsteårsstudentene har hatt noe undervisning før jul, men det har vi stoppet nå. Vil vil komme tilbake til førsteårsstudentene i løpet av våren, forklarer han.

Stengt i Oslo

Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo.
Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo.

Studentene ved Politihøgskolen i Oslo må derimot belage seg på hjemmeundervisning, i første omgang fram til 31. januar. Siden Oslo kommune er blant kommunene som er berørt av tiltakene for å stoppe utbruddet av den britiske muterte varianten av koronaviruset, er skolen stengt.

- Akkurat nå har ikke studentene adgang til campus i Oslo i det hele tatt. Før regjeringens pressekonferanse på lørdag har de vært på skolen i svært beskjeden grad. Det er kun ansatte som har svært viktige og sårbare oppgaver, som i dialog med leder, kan dra på campus, forklarer Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo.

Han legger til at de vil vurdere dette på nytt når regjeringen gir beskjed om at de kan lette på tiltakene.

- Vi forholder oss til det som er meddelt fra regjeringen og Oslo kommune. Det innebærer at vi både må ha en svært kortsiktig planleggingshorisont og en mer langsiktig planleggingshorisont, slik at vi kan snu oss rundt når vi kan åpne campus i noen grad, sier Valaker.

I Oslo har de også bestemt at de vil ha digital undervisning i uke 5, uavhengig av om regjeringen vurderer at man kan åpne mer opp.

- Det er for at fagansatte og studenter skal ha tid til å områ seg. For tredjeårsstudentene er det utarbeidet en grunnpakke i arrestasjonsteknikk, som gjennomføres i forbindelse med leirukene. Dette inkluderer eksamen, som sikrer at studentene innehar et minimumsnivå av ferdigheter og kunnskap, sier Valaker.

LES OGSÅ: Tydelig økning for nyutdannede i jobb: - Ventetiden for mange er over