Justisminister Monica Mæland.
Justisminister Monica Mæland.

DEBATTINNLEGG

Gratulerer med tillitserklæringen!

Politiets innbyggerundersøkelse for 2020 viser at tilliten til politiet er økende. Vi kan slå fast at norsk politi er på riktig vei.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

82 prosent svarer at de har tillit til politiet. I tillegg har andelen som har svært stor tillit til politiet aldri vært høyere. 94 prosent svarer også at de føler seg trygge. Dette er en veldig gledelig tilbakemelding. Tall fra Politidirektoratet tilsier at dette er den beste tillitsmålingen siden målingene begynte i 2008.

Det er både imponerende og inspirerende at politiet får en så god tilbakemelding fra folk akkurat nå. Gjennom 2020 har politiet stått i vanskelige situasjoner i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjoner, SIAN-demonstrasjoner og ikke minst gjennom den største krisen siden andre verdenskrig. Dere spiller en sentral rolle i håndteringen, og funnene i undersøkelsen bekrefter at dere gjør en virkelig god jobb.

Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før bildet av politiet er et helt annet. Det er få land – om noen – hvor innbyggerne gir uttrykk for slik tillit til politiet.

Resultatene kommer ikke av seg selv. Under denne regjeringen har politiet ansatt over 3 000 flere personer i politiet, over 2 000 av dem politifolk, og endelig når vi målet om to polititjenestepersoner per 1 000 innbygger. Det er verdt å merke seg at ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte.

I tillegg står endelig det nye og toppmoderne beredskapssenteret for bombegruppe, beredskapstropp, gisseltjeneste og helikoptertjeneste klart. For å nevne noe.

LES OGSÅ: Bli med på innsiden av beredskapssenteret

I tillegg til at det er flere politifolk i gatene og vi nå får modernisert bilparken, er også kvaliteten på arbeidet blitt bedre. Norsk politi etterforsker i dag i større grad enn før saker som bare for få år siden gjerne gikk under radaren. Riksadvokaten uttalte allerede i 2019 at kvaliteten på straffesaksområdet er blitt høyere. I lengre tid vært en sterk innsats for å avdekke og etterforske flere saker med vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd.

Det er dessverre nødvendig. Antall anmeldelser for seksuell omgang og voldtekt av barn økt med om lag 80 prosent fra 2014. Disse sakene viser med all tydelighet at kriminalitetsbildet endrer seg, og at politiet også må endre seg.

I romjulen fikk vi se på nært hold kapasiteten politiet har som rednings- og beredskapsetat. Vi glemmer aldri den tragiske ulykken på Gjerdrum, men jeg er stolt av at vi har et politi som evner å lede en så krevende operasjon – og å samordne og styre de mange ulike ressursene som måtte settes inn, slik at alle fikk gjøre det de er best til.

Når alt kommer til alt er det hver enkelt polititjenesteperson som er avgjørende for at tilliten til politiet øker. Ressurser og utstyr er viktige innsatsfaktorer, men ubetydelige sammenlignet med den jobben hver enkelt av dere gjør.

Jeg vil gi en honnør til politidirektør Benedicte Bjørnland for arbeidet hun gjør med kultur, holdninger og ledelse i politiet. De gode resultatene i innbyggerundersøkelsen er ingen selvfølge. Det vil kreve hardt og målrettet arbeid å fortjene en så høy tillit framover. Jeg er sikker på at alle i politiet vil bidra til dette.

Nordmenn stiller høye krav til norsk politi – og det skal vi fortsette å gjøre. Da er det godt å kunne slå fast at den nødvendige tilliten er på plass. Som ansvarlig statsråd for politiet er jeg stolt over tilbakemeldingen dere har fått, og det håper jeg at alle politiansatte også er.

LES OGSÅ: - Det går fra grøt til katastrofe på et kvarter