Politiposten i Moelv - en sukessshistorie

Fremmer folkekrav.

Publisert Sist oppdatert

Første året med politiposten i Moelv betegnes som en suksess. Etter at det lokale lensmannskontoret ble fjernet i 2005, vokste det frem et folkekrav om å få politiet tilbake. Justisministerer Storberget lyttet. Og bladde opp en million til prosjektet.

Men i februar neste år er prosjektet med ekstrapenger fra justisministeren over. Spørsmålet er nå om noen har mot til å legge ned et så populært tiltak.

- Politiposten har fungert veldig bra. Vi har fått politiet tilbake i tettstedet, og vi er kjempefornøyd med de to uniformerte karene som bemanner politiposten. Hele prosjektet har svart til forventningene med en sjarmoffensiv fra politimester Tormod Bakke og lensmann Terje Krogstad og deres betjenter, sier Kjell Pettersen, leder av handelsstandsforeningen i tettstedet Moelv. Nå krever han at politinærværet i Moelv blir gjort fast.

Uhemmet skryt

Politifraværet toppet seg i romjulen 2006, da gullsmed Lene Jægersborg ville anmelde tyveri fra butikken. Beskjeden fra det lokale politiet var at de ikke kunne ta i mot anmeldelse samme dag, langt mindre reise ut til de kjente gjerningsmennene og beslaglegge tyvegodset.

«Det er ikke lett å drive butikk når tyver får forsyne seg uten at det får konsekvenser», sa hun i fjor. Saken fikk nasjonal nyhetsinteresse. 5000 underskrifter, sterkt lokalt engasjement fra innbyggere, handelsstand og kommunepolitikere ville det annerledes.

Pettersen skryter uhemmet av de to politioverbetjentene som bemanner politiposten i lokaler betalt av kommunen.

- Vi ser at de ved sin tilstedeværelse og sitt engasjement oppnår kontakt med folk ute i tettstedet. Denne kontakten er uvurderlig. De utgjør en trygghet i nærmiljøet her som vi setter pris på, sier Pettersen.

Han advarer mot å glatt overse denne trygghetsfølelsen, selv om den basert på statistikker er irrasjonell.

- Følelsen av trygghet er faktisk noe politiet skal levere til velferdssamfunnet. Justisministeren sørget for å opprette politiposten. Nå må han sørge for at dette blir gjort permanent, er Pettersens budskap.

Pendelen svinger tilbake

Lensmann Terje Krogstad ved Ringsaker lensmannskontor er fornøyd når han hører hvilken ros hans mannskaper blir tildel. Statistikken viser et solid økning i antall registerte saker etter at politiposten ble etablert.

I perioden 1. mai 2006 til 31. desember samme år ble det registrert 216 straffbare forhold i tettstedet Moelv. I samme periode året etter var tallet øket med 34 prosent til 291 saker. Hele økningen kan for en stor del tilskrives økt politinærvær og politiaktivitet. Det ble en dobling av trafikksaker, og en tredobling av narotikarelaterte saker. Trafikk og narkotikatall er gjerne tall som viser politiaktiviteten ut fra at anmeldelser på disse områdene er noe politiet selv må sørge for gjennom egen aktivitet. Tallet på vinningsforbrytelser var likt for sammenligningsperioden.

- Statistikken viser at det er ikke bare opprettelse av politiposten alene som gjør at folk er fornøyde. Men jeg har fått udelt positive tilbakemeldinger på lensmannskontorets mer synlig tilstedeværelse. Og en av våre ansatte har gått i direkte kontakt med en av de verste gjengangerne som tidligere nesten daglig begikk lovbrudd. Etter mannen kom ut fra soning i desember, har han falt utpå bare en gang. Den tette oppfølgingen har involvert ny arbeidsgiver, ny bolig og helsevesen i et samarbeid initiert av vår mann, og er så langt en suksess. Nå krysser vi fingrende for at dette fortsetter og kan utvides til også andre gjengangere i distriktet. Samtidig har vi for lensmannskontorets del fått frigjort mer ressurser ved at vi nå i større grad patruljerer eget distrikt, og ikke avgir så mange vaktsett til andre steder i politidistriktet. I tillegg har vi vridd mer ressurser til patruljekjøring og tilstedeværelse. Det har gitt mer synlig politiaktivitet, da blir folk fornøyde, sier Krogstad.

Trygghetsfølelsen tilbake i sentrum

Politioverbetjent Arne Roar Danielsen jobbet tidligere ved det nedlagte lensmannskontoret. Nå er han tilbake på gamle tomter i kommunehuset, bare etasjen over der lensmannskontoret tidligere holdt hus. Politiposten er samlokalisert med det kommunale servicekontoret som dermed er bemannet med to politifolk og en kommunalt ansatt.

- For min egen del er ringen sluttet. Og jeg trives med å være generalist igjen. Her er jeg i gangavstand til sentrum, og løper ned til butikkene når handelsstanden trenger hjelp til å håndtere naskere og andre typer kriminelle. Og her er jeg tilgjengelig hver dag for å ta i mot anmeldelser og fortrolige samtaler. Jeg tror faktisk folk setter pris på å komme til et kontor, lukke døra bak seg, og deretter kunne snakke fortrolig med en politimann om det som opptar de. Jeg mener det er langt bedre enn å gjøre den samme samtalen gjennom et bilvindu. Med politiposten har vi lagt vekt på stor tilgjengelighet, da blir vi i større grad satt i stand til å gjøre jobben som forventes av oss i politiet. Det er faktisk noe av det jeg har savnet tidligere - det å kunne gi innbyggerne i tettstedet den bistand de ønsker. Her kommer jeg i kontakt med menneskene i lokalsamfunnet. Det setter jeg selv pris på ved at jeg da får en svært variert arbeidsdag. Vi to som er her fordeler arbeidsoppgavene slik at jeg holder fortet her på kontoret og tar oppdukkende oppdrag, mens kollega Ivar Solum er dyktig på å holde den utadrettede kontakten med samarbeidspartnere som handelsstanden, folk i sentrum, skoler og kommunen, sier Danielsen.

Politiposten fungerer slik at det er førstelinjes tjeneste ut mot publikum, mens mer ressurskrevende oppgaver overlates til lensmannskontorets egen etterforskningsavdeling. I tillegg har Danielsen administrativt ansvar for lensmannskontorets tjenestelister for 31 ansatte, forkynnelser og våpensøknader.

Vil ha politipost også andre steder

- Prosjektet med politiposten har fungert så bra at jeg kommer til å jobbe for å gjøre dette som en fast ordning. Engasjementet til de to politifolkene vi har der har gjort dette til en god løsning. Denne satsingen viser at det viktigste er polititilgjengeligheten på et tilpasset nivå, og at vi bruker ressursene på en hensiktsmessig måte. Nå vil jeg undersøke om dette er en modell vi kan bruke også andre steder i politidistriktet. Samarbeidet med kommunens servicekontor har fungert meget bra, og politiposten er et godt supplement til den tyngre polititjenesten vi har i bakhånd, sier politimester Tormod Bakke i Hedmark politidistrikt. Han mener det ville være en nedtur for alle involverte helt opp til statsrådsnivå hvis det ikke er mulig å finansiere politiposten.

- Jeg forutsetter at det tas hensyn til dette vellykkede prosjektet når budsjettene i fremtiden legges, sier Bakke.