Misnøye med politiet

- Jobber hele tiden for å gi et best mulig tilbud til befolkningen.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en undersøkelse fra Epsi Rating kommer det frem at nordmenn er langt mer misfornøyde med politiets arbeid enn i andre nordiske land.

Det skilles ikke mellom privat og offentlig sektor i undersøkelsen. På en indeks fra 0-100 poeng ligger, ifølge Dagens Næringsliv, den totale tilfredsheten med politiet i Norge på litt over 50 poeng. Finnene gir sitt eget politi 65 poeng til sammenligning.

- På svarene vi får, virker det som folk er fornøyd med politiets mottagelse når de leverer en anmeldelse, men det er informasjon om etterforskning og resultatet de er misfornøyde med, sier daglig leder Fredrik Høst i Epsi Rating til Dagens Næringsliv.

- Vi registrerer at undersøkelsen fra Epsi forteller at publikum ikke er tilfreds ved anmeldelse av et kriminelt forhold til politiet. Som en viktig samfunnsaktør jobber vi hele tiden for å gi et best mulig tilbud til befolkningen, sier assisterende politidirektør i Politidirektoratet til Dagens Næringsliv.

Ifølge Refvik, som henviser til fjorårets publikumsundersøkelse, var publikum generelt godt fornøyd med politiets tjenester i fjor.

- Publikums tilbakemeldinger er viktige og vi bruker tilbakemeldingene fra denne undersøkelsen til stadig å bli bedre, sier Refvik.

De som har uttalt seg i undersøkelsen har førstehånds erfaring med politiets arbeid. De har alle hatt en anmeldelse inne hos politiet, enten for innbrudd eller legemsbeskadigelse, ifølge DN.