Politifolk med etnisk minoritetsbakgrunn bør brukes som ambassadører

Politiet i Norge ønsker flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn inn i politiet. Nederlandske Max Daniel mener han vet hvordan problemet kan løses.

Publisert Sist oppdatert

Max Daniel er stasjonssjef ved Schipol flyplass i Nederland som årlig har over 47 millioner reisende. Han har i en årrekke jobbet som operativ politimann og kjenner godt til integreringsarbeidet i Nederland. Han er krystallklar på hvordan Norge skal få inn flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn i politiet.

— Bruk personene som har etnisk minoritetsbakgrunn i politiet i dag som ambassadører. Send de ut til å prate med familier. Møt opp i moskeene eller på skoler. Bruk dem for alt de er verdt, oppfordrer Max Daniel.

Oppskriften til Daniel har fungert utmerket i Nederland. Nå lanserer han ideen for norsk politi.

— Det er disse personene som kjenner politiet best og vet hva som fungerer. Derfor mener jeg det er helt naturlig at norsk politi må benytte seg av denne kunnskapen når de skal rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn, fortsetter Daniel.

Får støtte

Ideen til Daniel er ikke ukjent for politiet i Norge. Rektor ved Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold, har lenge hatt et sterkt ønske om å gjøre noe med rekrutteringen til norsk politi. Men han er veldig tydelig på at dette problemet ikke lar jeg løse på en to tre.

— Vi har satt mer trykk på integreringsprosessen og jobber aktivt for å få inn flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Forslaget fra Max Daniel høres fornuftig ut. Først og fremst må vi få satt alt i system, men vi har en klar ambisjon om å få opp antallet med etnisk minoritetsbakgrunn til opptaket i 2008, sier Sjøvold.

Sjøvold opplyser at Politihøgskolen har løpende kontakt med Politidirektoratet på dette temaet.

Bruke privat nettverk

Politiforum har vært i kontakt med flere politifolk med etnisk minoritetsbakgrunn, og de støtter forslaget fra den nederlandske stasjonssjefen.

— Jeg tror det er veldig fornuftig å oppsøke ulike miljøer. Politiyrket har i dag et dårlig rykte blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Derfor er det spesielt viktig at vi som jobber i politiet og har etnisk minoritetsbakgrunn bruker eget privat nettverk og informerer og nærmest ”selger” politiyrket. Jeg vet at det finnes mange flinke personer med etnisk minoritetsbakgrunn som kan gjøre en utmerket jobb for politiet. Og det er disse menneskene vi må få tak i, sier Harvinder Singh Hothi.

Han tror det kan være fornuftig, for eksempel, å oppsøke det indiske tempelet på Alfaset for å drive ”rekrutteringsarbeid”.

— Jeg har flere ganger møtt personer med indisk bakgrunn som kommer bort til meg når jeg er ute på uniformerte oppdrag, og sier at de synes det er bra at jeg jobber i politiet, sier Hothi, og legger til:

— Det er viktig å få personer med etnisk minoritetsbakgrunn til å forstå at politiutdannelsen er en god utdannelse som også kan brukes til mye annet enn å bare jobbe i politiet. I tillegg må det også opplyses om hva som er de gjeldende opptakskravene for å søke på Politihøgskolen. De skal være like for persone rmed etnisk minoritetsbakgrunn og etniske nordmenn. Max Daniel sier seg enig i dette, og la til at en forskjellsbehandling vil være veldig uheldig.