MINNEORD

Minneord om Asbjørn Fredrik Myrind

Asbjørn var et veldig godt medmenneske, og satte standard for samspillet og kameratskapet som ble utviklet ved Beredskapstroppen – og som er gjeldende den dag i dag.

Det var med overraskelse og stor sorg vi mottok det triste budskap at vår kjære kollega Asbjørn Myrind hadde gått bort på nyttårsaften 2022. Asbjørn var sentral i etableringen og oppbyggingen av Beredskapstroppen ved Oslo Politikammer, og han var avdelingens nestkommanderende fra 1975 til 1986.

Asbjørn vokste opp på hjemgården i Skaun i Trøndelag som eldstemann i søskenflokken. Etter realskole og Befalsskolen for Infanteriet på Heistadmoen, arbeidet han som befal i Infanteriet, og med grad av løytnant begynte han på Politiskolen i 1968.

Asbjørn var en lovende friidrettsmann og en meget habil mellomdistanseløper, og han var lenge fast på laget til BUL i Vårens Vakreste Eventyr – Holmenkollstafetten.

Etter Politiskolen arbeidet Asbjørn ved ordensavdelingen, rytteravdelingen og personalavdelingen ved Oslo politikammer, før han i 1975 ble tilsatt som nestkommanderende ved den nyetablerte avdelingen Beredskapstroppen.

Asbjørn var meget kunnskapsrik og systematisk, og var en foregangsmann og pedagog når det gjaldt utvikling av instruktørvirksomheten i politiet. For avdelingen var han et oppslagsverk i lover og regler, og han var en god medspiller for lederen av avdelingen og en viktig bidragsyter i de utvalg han deltok i ved Justisdepartementet.

I 1977 var han elev ved FBI-akademiet i USA og blant de første norske representantene ved dette lederkurset.

Asbjørn var et veldig godt medmenneske, og satte standard for samspillet og kameratskapet som ble utviklet ved avdelingen – og som er gjeldende den dag i dag. Han var alltid til stede, og var til stor støtte for medarbeiderne.

Han deltok aktivt i etableringen av Beredskapstroppens Veteranforening, og var styremedlem i foreningen ved sin bortgang.

Våre tanker går i denne tunge tid til Asbjørns flotte familie, først og fremst Asbjørns kone Ingebjørg, med ærbødig takk for stor tålmodighet ved at dere lot oss i Beredskapstroppen bruke så mye av Asbjørns tid.

For oss i Beredskapstroppen og Beredskapstroppens Veteranforening som lærte han å kjenne, vil han alltid stå som en bauta.

Vi lyser fred over Asbjørns Fredrik Myrinds minne.

På vegne av kollegaer og venner fra Beredskapstroppen,
Ole Didrik Nyhus, sekretær i Beredskapstroppens Veteranforening

Powered by Labrador CMS