KRITIKK: Politiets håndtering under nazidemonstrasjonen i Kristiandsand i juli skapte reaksjoner. Nå skal hånteringen evalueres, men den holdes hemmelig på grunn av gradert informasjon. ILLUSTRASJONSFOTO

– Mer åpenhet etter nazidemonstrasjonen ville bidratt til mer tillit hos befolkningen

Evalueringen av Agder-politiet etter demonstrasjonen i Kristiansand blir ikke offentliggjort. Helt feil, mener Kari Henriksen i Arbeiderpartiet.

I juli fikk politiet kraftig kritikk for håndteringen av nazidemonstrasjonen i Kristiansand. Politiet lot 60-70 høyreekstreme marsjere fritt i gatene i sørlandsbyen, en demonstrasjon som politiet selv forbød.

Politidirektoratet har nå bestemt at evalueringen av demonstrasjonen ikke skal offentliggjøres. Men det er stortingskandidat for Arbeiderpartiet Kari Henriksen svært kritisk til.

– Det å ha hele eller deler av denne evalueringen åpen, ville bidratt til å gjenopprette tilliten i befolkningen som fikk en alvorlig knekk ved politiets håndtering av marsjen. Jeg mener det er beklagelig at ikke politiet grep denne muligheten. Det er viktig at innbyggerne kan føle seg trygge og oppleve at politiet beskytter dem når det trengs. I politireformen legges det også vekt på et åpnere politi, da må man bestrebe seg på å bli mer åpen, sier hun til Politiforum.

Hun har stilt skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen, og viser til at politiets håndtering har skapt stor uro lokalt både med tanke på politiets vurderinger og bruk av ressurser.

Gradert informasjon

Rapporten skal blant annet opplysninger og bakgrunnsmateriale fra PST, som er årsaken til at den ikke deles bredt. Ifølge POD er evalueringen ikke gradert etter sikkerhetsloven, men rapporten omtaler polititaktiske vurderinger og er derfor unntatt offentlighet ut i fra offentlighetsloven.

Den skal deles skriftlig internt mellom et fåtall ledere i POD, mens resten får den presentert muntlig. Hovedpunktene skal bidra til at erfaringene og læringspunktene fra evalueringen vil deles i nasjonale politifaglige nettverk. 

Justisministeren svarer Henriksen slik:

– Det er viktig å evaluere håndteringen av hendelser, og jeg har stort tillit til at det blir gjort en grundig vurdering. Jeg deler Politidirektoratets vurdering av om at evaluering av slike hendelser normalt ikke skal offentliggjøres, men som ansvarlig statsråd vil jeg hente inn evalueringsrapporten for nærmere gjennomsyn og vurdering av læringspunkter.

Fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll uttalte kort tid etter demonstrasjonen at politiet gjorde en riktig vurdering, men har i senere tid tatt selvkritikk.

Den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» hadde planer om å demonstrere i Østfold, men på grunn av politiets høye beredskap dro de til Kristiansand i stedet.

Powered by Labrador CMS