Politibevæpning – Viktig med involvering og ansvarliggjøring av Stortinget

Publisert Sist oppdatert

Mange forestiller seg, og har kanskje et håp om, at sommeren skal blir både solfylt og rolig. Det slår ikke alltid til. Denne sommeren har verken vært solfylt her hjemme eller rolig.

Episoden i Stavanger, der en mann greide å trekke av en politimanns våpen mens det var i hylsteret, har naturligvis skapt mye diskusjon og gitt mye medieomtale den siste tiden. Da Justisdepartementet samtidig ga politiet enda noen nye måneder med generell bevæpning på grunn av trusselsituasjonen, var vi i full gang på nytt.

Politiets Fellesforbund er positiv til å diskutere bevæpning. Vi skjønner politikernes bekymring for at dagens situasjon, med bevæpning på grunn av trusselsituasjonen, skal gli over til en generell bevæpning. Det er et paradigmeskifte for samfunnet å gå fra et generelt ubevæpnet politi til et generelt bevæpnet politi. Vi synes det faktisk er på tide at Stortinget diskuterer saken, slik at det er gjennomdiskutert den dagen trusselvurderingen eventuelt blir nedjustert.

Politiets Fellesforbund trakk et lettelsens sukk over at ingen ble skadet i Stavanger. Det var takket være snarrådighet, handlekraft og god jobb fra politifolkene som var til stede i publikumsvakten i Stavanger den kvelden. Samtidig advarer vi på det sterkeste mot at slike hendelser skal føre til at man avvæpner politiet. Alle som følger med i media, ser at ser at det stadig skrives om saker der våpen har vært en del av bilde.

Vi har ikke lagt skjul på i vår argumentasjon for generell bevæpning at det er både negative og positive sider ved bevæpning, men at vi mener de positive sidene er i flertall. At våpenet går av uten at det er meningen, er en negativ side. Men vådeskudd har det vært så lenge våpen har eksistert. Det betyr ikke at vi bagatelliserer det. Men vi mener at løsningen er å jobbe kontinuerlig med best mulig sikkerhet og dermed å redusere mulighetene for at slike hendelser skjer, fremfor å avvæpne politiet. Som en del av dette, må slike episoder som i Stavanger gås nøye gjennom for å se om det er nødvendig å gjøre endringer.

Mange flere enn oss i Politiets Fellesforbund er blitt overrasket over at det er mulig å trekke av våpenet mens det er i hylsteret. Vi har i etterkant av Stavanger-episoden sett en diskusjon rundt sikringen av våpenet, ladet eller ikke-ladet våpen, type hylster osv. Vi vil selvsagt jobbe fremover for å få mest mulig kunnskap, men vårt hovedargument for bevæpning står ved lag: politiets responstid må være kortest mulig i de mest alvorlige situasjonene. Det kan den bare bli hvis våpenet er på hofta. Så stoler vi på at de ansvarlige, med både nok og rett kunnskap, velger de beste og sikreste løsningene.

ATB-FORHANDLINGENE STARTER

ATB-forhandlingene begynner 25. august. Vi setter ressurser inn for å sikre en best mulig avtale for medlemmene. Avtalen er viktig fordi den dreier seg om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet; retten til en håndterbar arbeidsdag som gir mulighet til et balansert liv gjennom arbeidskarrieren og en god alderdom. Politiet har til nå hatt behov for å be om unntak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid. ATB gir de unntakene man så langt har sett behov for, men hindrer likevel at de ansatte utnyttes gjennom svært lange arbeidsdager, for mange vakter etter hverandre uten tilstrekkelig hvile mellom dem osv. Her er vi tilbake til kjernevirksomheten til fagforeningene; arbeidsvilkår.

Powered by Labrador CMS