- Ikke forberedt på skarpe oppdrag

16 prosent av avgangskullet ved Politihøgskolen (PHS) strøk på andre forsøk da de hadde oppskyting med maskinpistol.

Publisert Sist oppdatert

Oppskytingen med MP5, for halvparten av kullet, foregikk i slutten av april i år. På første forsøk strøk hele 37 prosent av studentene.

Politihøgskolen har ikke sammenlignbare tall på MP5 i fjor, men opplyser om at strykprosenten da var vesentlig lavere.

– At så mange som 16 prosent strøk på andre forsøk er veldig alvorlig fordi det viser at politistudentene som går ut i jobb nå, ikke er trent til å håndtere skarpe oppdrag. Fordi vi ikke har fått god nok opplæring i MP5 fører det til at håndteringen av våpenet ikke blir en automatisert prosess, sier Ann-Iren Forsell, studentrådsleder ved PHS, avdeling Bodø.

I det Politiforum går i trykken får studentene som strøk to ganger på skyteprøvene, en tredje sjanse til å bestå skyteprøven. Dermed vil de kunne få vitnemål innen utgangen av juni. De som velger å ikke benytte denne muligheten, kan gå opp til ny prøve i september.

- Hvorfor var det så mange som strøk i år?

– Fordi etaten har erstattet revolver med pistol, måtte denne spesifikke våpen­opplæringen for «praksisstudentene» studie­året 2009/2010, vies ekstra mye tid. Dermed ble øvelse med MP5 nedprioritert. Det har nok vært medvirkende til at det var historisk mange avgangsstudenter som, til tross for mye øvelse med MP5 i avsluttende leiruker, ikke klarte skytegodkjenningen på MP5. Strykprosenten på pistol var derimot gledelig lav, bare ca. 4 prosent, sier Geir Valaker, leder av Bacheloravdelingen ved PHS.

- Hva vil dere gjøre for å sikre at flere klarer skyteprøven på MP5 i framtiden?

– Vi vil igjen se til at alle studenter får noe øvelse i bruk av MP5 i 2. studieår og samtidig ta i bruk en bestemt type øvingsvåpen som kan benyttes på alle lokasjoner.

Med tanke på strykprosenten, mener du det kullet som nå går ut i jobb er godt nok forberedt til å håndtere skarpe oppdrag i arbeidslivet?

– De som ikke klarer skyteprøvene kan ikke gis tillatelse til å bevæpne seg og vil midlertidig ikke kunne få «fullverdig» operativ status. Det samme gjelder for øvrig alle tjenestemenn og -kvinner som ikke består årlige skyteprøver. De vil imidlertid, i likhet med våre avgangsstudenter som er i samme situasjon, være kvalifisert for alle ordensoppdrag som ikke innebærer bevæpning.