- Må bli flinkere til å lytte til politiet

Jan Bøhlers seks-punktsplan.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har en rekke saker han ønsker å løse i sin nye posisjon som nestleder i justiskomiteen. Øverst på lista troner en seks-punktsplan.

Jan Bøhler er meget godt fornøyd over å ha byttet over fra helse- til justiskomiteen på Stortinget etter årets valg.

- Det var førstevalget mitt og jeg ønsker virkelig å gjøre mitt for å løse opp i systemfeil som tærer på politiets ressurser. Vi må bli flinkere til å lytte til politifolks erfaringer, sier Jan Bøhler

Seks punkter

Det er avgjørende å fortsette å styrke politiet slik man nå er i gang med, og i Soria Moria II-erklæringen legger Regjeringen lista høyt for de kommende fire år. Men det er ikke nok bare å fokusere på ressurser. Samtidig må vi rette opp systemfeil som gjør det vrient for politiet å gjøre jobben sin, påpeker Bøhler.

Fra sin tid i helse Helse- og omsorgskomiteen har Bøhler sett hvor vanskelig det kan være å håndtere saker som ligger i gråsonen mellom psykiatri og politi. Derfor har han gått inn for en lovendring som fjerner denne gråsonen og gir klarere hjemler for hvordan man går fram overfor personer med psykiske lidelser som for eksempel stadig opptrer truende, utøver vold, gjør mindre innbrudd, osv.

Seks slike saker som Jan Bøhler vil ha bedre løsninger på i den neste fireårsperioden er:

  • Unge som driver gjentatt og alvorlig kriminalitet
  • Narkotikafrie fengsler med god kapasitet for rusbehandling
  • Kildebeskyttelse i kampen mot skruppelløs og brutal kriminalitet
  • Asylsøkere som begår kriminelle handlinger og skjuler sin identitet
  • Datakriminalitet mot betalingssystemer, registre, ID-tyverier, osv
  • Forholdet mellom psykiatri og politi, som nevnt ovenfor

Jobb å gjøre

- Unge hyperkriminelle ungdommer som driver grov kriminalitet og ikke kan tas hånd om av barnevernet, er et økende problem. Det etableres nå heldigvis ti nye institusjonsplasser for denne gruppa i Oslo og Bergen, og det er et prosjekt som må utvikles videre i årene framover, sier Jan Bøhler.

Han er også meget bekymret for utviklingen når det gjelder bruken av narkotika på innsiden i norske fengsler. De kan nærmest være rekrutteringsarenaer for rusmisbruk.

- Jeg mener det må gjøres mer for at vi kan få narkotikafrie fengsler. Folk som skal sone, kan komme ut med kjempegjeld fordi de har handlet stoff på krita i fengslene. Dermed blir den eneste muligheten for å gjøre opp for seg, å begå nye kriminelle handlinger. Det blir som en ond sirkel, sier Bøhler.

Når det gjelder asylsøkere som begår kriminelle handlinger og skjuler sin ID for myndighetene, understreker Bøhler at det allerede finnes hjemler for politiet til å holde disse personene fengslet inntil de kan sendes ut av landet.

- Men disse hjemlene skal forsterkes og klargjøres slik det framgår av Soria Moria 2-erklæringen. Vi har en stor jobb å gjøre med å gjennomføre løsninger vi nå er enige om, sier han.

Powered by Labrador CMS