Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.
Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Årets lønnsoppgjør i havn: -Tar igjen noe av etterslepet

- Det var en meget krevende mekling, så vi er fornøyde med at vi kom i havn med både frontfagsgjennomslag og ny avtale, sier PF-leder Unn Alma Skatvold.

Publisert

Tirsdag kom Unio stat til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Dermed ble det ingen streik i politiet.

Rammen for lønnsoppgjøret er på 3,84 prosent, som ligger litt over rammen for frontfaget, på 3,7 prosent.

- Vi er veldig glad for at vi fikk et oppgjør i staten over frontfagsrammen, som tar igjen noe av etterslepet etter at frontfaget de siste årene har havnet høyere enn førstanslått. I tillegg er vi svært fornøyde med å ha fått på plass en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Den nye avtalen vil gi ny mulighet for lønnsutvikling for alle våre medlemmer, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

- Er dere fornøyd med årets oppgjør?

- Det var en meget krevende mekling, så vi er fornøyde med at vi kom i havn med både frontfagsgjennomslag og ny avtale, sier hun.

Ny tariffavtale

Unio stat og Akademikerne har inngått en ny tariffavtale. Denne blir dermed den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.

- Hele lønnspotten/lønnsmassen skal nå fordeles på virksomhetsnivå. For oss betyr det i politiet/Politidirektoratet. Man kan velge å delegere alt/deler eller ingenting ut til distrikt og særorgan, men det blir et forhandlingsspørsmål mellom partene på virksomhetsnivå. Det vil fortsatt være fokus på å kunne ha et generelt tillegg, gruppetillegg og også individuelt tillegg. Det vil skje i forhandlinger hvordan man fordeler den samlede lønnspotten i politiet. Nå vil disse forhandlingene skje sammen med Akademikerne, og ikke med LO og YS som tidligere, sier Skatvold.

- Hva er grunnen til at dere ønsket en ny tariffavtale mellom Unio stat og Akademikerne?

- Vi har vært skuffet over resultat og samarbeid med LO og YS i tariffoppgjørene de siste årene. Utdanningsgruppene i staten har hatt dårlig lønnsutvikling over tid. Dette gjelder både om man sammenligner med utdanningsgrupper i det private, med øvrige grupper i staten, og med utdanningsgrupper i andre tariffområder i offentlig sektor. Vi mener at våre medlemmer vil være best tjent med bytte av tariffavtale, sier hun.

Glad for å ha kommet i mål

Skatvold legger til at den nye tariffavtalen gir nye muligheter for lønnsøkning, og bedre påvirkning på Politiets Fellesforbunds prioriteringer i lønnsarbeidet.

Årets lønnsoppgjør kom i havn etter at partene hadde meklet 17 timer på overtid.

- Vi er glade for å ha kommet i mål. Lønn er Politiets Fellesforbunds viktigste sak. Det er sjeldent man oppnår alle sine ønsker og mål i en forhandling, men nå har vi et godt utgangspunkt å jobbe videre med, sier Skatvold.

Powered by Labrador CMS