Skal være penger til å lønne alle studenter

Statssekretær Terje Moland Pedersen stiller seg uforstående til at det ikke skal være økonomi ute i politidistriktene til å lønne politistudentene som nå uteksamineres.

Publisert Sist oppdatert

I forkant av fremleggelse av årets budsjett gjorde Justisdepartementet beregninger på hvor mange overtallige det skulle bli.

– Vi beregnet avgang for de som skulle gå av med pensjon, og vi gjorde en beregning av hvor mange som gikk til andre yrker. I vårt regnestykke stod vi igjen med 106 studenter som var overtallige. Lønnsmidler til disse la vi inn årets budsjett, sier Pedersen.

Han uttrykker forståelse for at studenter som ennå ikke har fått jobb er frustrert.

– Jeg tar ikke lett på at unge mennesker ikke får utnyttet sin politiutdannelse. Men det er nå en gang slik at det er tjenestesteder i hele Norge. Og en del av disse har ennå ledige stillinger. Studenter som ikke har fått seg jobb, må regne med å måtte være mobile for å få en politijobb, sier Pedersen.

Pedersen viser til at Regjeringen støtter Politidirektoratets beslutning om å holde tilbake rundt 180 millioner kroner av driftsmidlene for å ruste opp infrastrukturen i politiets IKT system.

– Vi har tilskyndet dette, og mener det er en riktig prioritering, sier Pedersen.

Pedersen vil ikke kommentere om politiet kan forvente mer penger til å ansette de som står uten jobb når revidert statsbudsjett som fremlegges i juni.

Powered by Labrador CMS