Stort utdanningsbehov - lokal løsning

Trengte å styrke etterforskningen i distriktet.

Publisert Sist oppdatert

I mangel på utdanningskapasitet ved Politihøgskolen vokser det nå stadig frem lokale løsninger. Et samarbeid mellom tre politidistrikt ga et sårt tiltrengt tilbud til lokale etterforskningsledere.

- Vi trengte å styrke etterforskningen i distriktet. Samtidig så vi at det ikke arrangeres sentrale kurs for lokale etterforskningsledere innen operativ analyse. Derfor tok vi initiativ til å lage et opplegg tilpasset behovet for de tre politidistriktene rundt Mjøsa, sier Steen Morten Johansen som er etterretningskoordinator i Hedmark Politidistrikt.

Han forteller at de komprimerte opplæringen til en uke, og at det var delt mellom analyse og etterforskningsledelse.

- Vi fikk gitt deltagerne innsikt i bruk av analyseverktøy og strukturering av saker. Etterretning i dagens straffesaker gir enormt med informasjon. Det er ingen forunt å gå rundt å huske alle detaljer og eventualiteter. Derfor gjelder det å ha et system for å gjøre saksopplysningene søkbare, og ikke minst ha et system hvor etterforskere kan nyttiggjøre seg informasjonen, sier Johansen som skryter av politiets nyutviklede analysedel av dataverktøyet Indicia.

Ny inngang til saken

- Ved hjelp av kunnskap om hvordan programmet kan brukes, vil lokale etterforskningsledere kunne søke frem mønstre og teste ut hypoteser for å se om ideer holder mål. Operativ analyse er viktig for å få en struktur på kompliserte saker. Men en analyse fremstår som mer oversiktelig, og det blir lettere å nå målet. Politiet har tradisjonelt sett vært gode til å samle opplysninger, men ikke på noen måte gode nok til å gjøre bruk av all informasjon som er samlet. Her har vi et verktøy som gir en ny mulighet for å få den berømte inngangen til saken, sier Johansen.

Han påpeker behovet for at de forskjellige etterforskningslederne får tid og anledning til å bruke det de har lært.

- På grunn av mangel på etterforskere er for mange etterforskningsledere opptatt med mottak av anmeldelser og førstehåndshåndtering av straffesaker til at de får tid til å drive med god analyse. Det som vi da glipper på er de som driver organisert kriminalitet på tvers av politidistrikt og landegrenser, sier Johansen.