Nyutdannede politifolk under PHS-avslutningen i Stavern i juni 2019.

Statsbudsjettet 2020

Gir penger til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å gi 100,4 millioner kroner til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen (PHS) i 2020. - For lite, mener studentleder.

Publisert

Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Denne bevilgningen, mener regjeringen, «legger til rette» for at målet om to politi per 1000 innbyggere i 2020 blir nådd.

– 2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi. Gjennom dette budsjettet sikrer vi at målet om to politifolk per 1000 innbygger nås. Politiet kan i 2020 ansette over 170 nyutdannede politistudenter, utover de som erstatter avgang i etaten, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i en pressemelding.

150 millioner til helårsvirkning

En politibetjent 1-stilling koster ifølge Politidirektoratet omtrent 1.046.000 kroner årlig. Det vil dermed koste omtrent 88,9 millioner kroner å lønne 170 av de rundt 700 nyutdannede fra 2020-kullet på PHS i et halvt år.

I tillegg setter regjeringen av 150 millioner kroner til å dekke helårsvirkningen av de om lag 180 nye politistillingene etaten fikk bevilget 50 millioner kroner til i 2019.

Det vil si at de totalt 200 millioner kronene skal dekke kostnaden for 180 politistillinger over et helt kalenderår.

Halvparten fra 2019 uten jobb

Lisa Figenschou, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene, er ikke tilfreds med bevilgningen.

– 100 millioner kroner er ikke på langt nær nok til å ansette alle nyutdannede uten jobb, særlig når man regner med - og man må regne med - etterslepet fra foregående år, sier hun til Politiforum.

Den siste statistikken fra Politidirektoratet (POD), publisert 1. oktober, viser at over halvparten av politistudentene som ble uteksaminert fra PHS i juni i år, sto uten politijobb per 30. juni.

– Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det tar tid å få fast ansettelse. Vi er i rute til å nå målet om to politi pr 1000 i løpet av 2020, og forventer at også kullet som gikk ut i 2019 vil bli tilbudt faste stillinger i politiet om noe tid, sa PODs HR-direktør Karin Aslaksen da i en pressemelding.

– Kan ikke være fornøyd

Figenschou fra PF Politistudentene viser til at politiet i flere år har fått et altfor lavt budsjett til nyansettelser.

– Det skaper et voldsomt etterslep av tidligere studenter som fortsatt står uten jobb. Det er rundt 700 studenter som uteksamineres til våren, pluss de par hundre som er utdannet fra tidligere og enda ikke er i jobb. En kan da ikke si seg fornøyd med 170 nye stillinger, sier hun.

Studentlederen sier det er viktig at regjeringen ikke får tunnelsyn på måltallet om to per 1000.

– Dette måltallet ble satt i en rapport fra Politidirektoratet i 2008, og burde vært justert for lenge siden, mener Figenschou.

Powered by Labrador CMS