Mener politiet behandler alle likt

Nesten alle politifolk mener politiet behandler alle mennesker likt, viser en ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

- Det er nesten en skremmende enstemmighet i politiet, sier professor Frank Aarebrot, som har stått for undersøkelsen, til Bergens Tidende.

En undersøkelse gjort av Nordiske Mediedager viser følgende:

94 prosent av de spurte medlemmene i Politiets Fellesforbund svarer at politiet i svært eller ganske stor grad behandler alle likt.

91 prosent av politijuristene mener det samme.

Under halvparten av folk flest mener at politiet behandler alle likt:

Under halvparten av de spurte - 48 prosent - svarer at de tror politiet i svært eller ganske stor grad behandler alle likt.

16 prosent har inntrykk av at politiet i svært eller ganske liten grad behandler alle mennesker likt.

31 prosent svarer nøytralt.

Aarebrot understreker at det er en overvekt av dem som har tillit til at politiet behandler alle likt, og at andre spørsmål i undersøkelsen viser at det generelt er høy tillit til politiet.

Professoren synes det er oppsiktsvekkende er at nesten alle i politiet svarer likt.

- Jeg nekter å tro at et så overveldende flertall av politifolk ikke har hørt snakk om kolleger som har forgått seg i forskjellige sammenhenger. At de ikke sitter på bakrommet seg imellom og snakker om at de var på patrulje med den og den, og han kom i krangel med en svarting, sier Aarebrot til Bergens Tidende.

Han mener at politiet kanskje har et problem med selvinnsikt når politifolk selv i en anonym undersøkelse ikke vil medgi at forskjellsbehandling kan skje.

Politimester i Hordaland, Ragnar Auglend, tror ikke det er et utbredt problem at politiet forskjellsbehandler folk.

- At en yrkesgruppe har en annerledes oppfatning av sitt eget arbeid enn publikum er ikke noe som er unikt for politiet, sier han til Bergens Tidende.

Auglend tror Obiora-saken og andre saker i media kan ha medvirket til at en del av befolkningen mener at politiet ikke behandler alle mennesker likt. - De færreste som svarer har trolig opplevd forskjellsbehandling selv, men bygger det nok på ting de har hørt fra andre eller lest om i media, sier politimesteren til Bergens Tidende. Han er svært kritisk til Frank Aarebrots kritikk om at politisvarene viser manglende selvinnsikt og vilje til selvkritikk i politiet.

- Vi har en politistyrke med høyt utdanningsnivå. Både under politiutdannelsen og internt i politidistriktet er det et klart fokus på holdningsmessige spørsmål, og på hvordan politiet skal behandle ulike mennesker i tjenestesammenheng, sier Auglend til Bergens Tidende.

Politimesteren tror politifolkene som har svart på undersøkelsen har svart det de ærlig mener.

- At de fleste politifolk svarer at de behandler alle likt, reflekterer nok en oppfatning om at det forholder seg slik i virkeligheten, sier politimesteren. Det er også mitt inntrykk at usaklig forskjellsbehandling ikke er noe gjennomgående og fremtredende fenomen i politietaten, selv om det åpenbart kan forekomme glipper i enkelttilfeller, sier Ragnar Auglend til Bergens Tidende.

I følge politidirektør Ingelin Killengeen viste politiets innbyggerundersøkelse i 2009 at 84 prosent av befolkningen har tillit til politiet.

- Vi har stort fokus på å være gode i møtet med publikum, og dette er et eget satsingsområde i politiets strategi mot 2015, sier hun til Bergens Tidende.