Ni av ti fornøyd med Politiforum

Leserne av bladet blir stadig mer fornøyd med produktet viser årets leserundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I leserundersøkelsen, som ble gjort i uke 21 i år, svarte 338 lesere på spørsmål om lesing og bruk av bladet, og holdninger til redaksjonelle spørsmål.

Sammenlignet med 2007 var langt flere i år fornøyd både med bladets layout, lesbarhet, språk og skrivestil og bildebruk. (se graf neste side)

- Fint at leserne setter pris på moderne uttrykk

Hele ni av ti sa de var ganske, eller meget, fornøyd med Politiforum generelt. Det synes redaktør Ole Martin Mortvedt, er en hyggelig tilbakemelding å få.

- Jeg tar resultatet fra leserunder­søkelsen som en bekreftelse på at vi har gjort en del riktig i utviklingen av bladet. Fra posten som redaktør har jeg vært bevisst på hvem vår målgruppe av lesere er, og forsøkt å se politiverden fra alle de forskjellige arbeidsplassene i et meget mangfoldig politi. Jeg tror det er en styrke at det i redaksjonen er en sammensatt bakgrunn fra både journalist- og politiyrket. I tillegg ser jeg at våre lesere markerer en betydelig større tilfredshet med bladets layout. Det er gledelig at våre lesere setter pris på det mer moderne inntrykket våre dyktige designere har tilført oss, sier Mortvedt.

Han tilføyer at bladets uavhengighet fra Politiets Fellesforbund, og dets tilslutning til redaktørplakaten, også trolig bidrar til å gjøre leserne fornøyd. Denne uavhengigheten muliggjør i større grad kritisk og uavhengig journalistikk.

Passe kritiske

At Politiforums lesere generelt er fornøyd med bladet gjenspeiler seg også i lesetiden. Hver leser bruker nå gjennomsnittlig 41 minutter på bladet, mens tiden var 35 minutter i 2007.

Enkelte mener vi i er for kritiske, men det er ikke leserne enige i. Bare en prosent mener vi er for kritiske, mens halvparten av leserne mener vi er akkurat passe kritiske.

- Vår profil påvirkes selvsagt av de tilbakemeldinger vi får. De tilbakemeldingene vi nå har fått gir ikke grunnlag for store redaksjonelle endringer, selv om vi ser at vi har et forbedringspotensial for å gi mer rom til flere av suksesshistoriene i politiet, sier Mortvedt.

Om det er fornøyde lesere som gjør at Politiforum får flere lesere over på nett, vet vi ikke, men tallene viser i alle fall at antallet som klikker seg innom politiforum.no har økt med 13 prosent fra 2007 til 2010. I dag klikker 34 prosent av leserne seg inn på politiforum.no i løpet av en måned.

Dårlige nettsider

Det betyr imidlertid ikke at leserne er fornøyd med nettsidene våre. Bare 45 prosent mener de er leservennlige og kun fire prosent finner dem svært nyttige. Hele 60 prosent av Politiforums lesere kjenner ikke engang til at bladet har egne nettsider.

- Vi har stort utviklingspotensial på våre nettsider, men forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har til nå vært tydelige på at det er papir som skal være vår primær­kanal. Det gjør at jeg som redaktør først må sørge for at vi har en papirutgave som holder mål. Politiforum.no blir derfor drevet på det vi kan finne i overskudd av tid. Jeg tror det vil tvinge seg frem et krav fra PF-medlemmer om å få Politiforum.no mer oppdatert hva gjelder journalistisk innhold. Nå blir det i for stor grad reproduksjon av hva som har vært på papir. Jeg ser at de gangene vi går inn i en sak, og driver den fra dag til dag med pågående og kritisk journalistikk, klarer vi også å holde press på saker som er viktige for PF's medlemmer, sier Mortvedt.