Slik avslørte de Klomsæt

Politiet avslørte hvem som lekket terroropplysninger til mediene, mens landets største medier tiet om hvem som sto bak.

Publisert Sist oppdatert

I VG og i Dagbladet valgte man å ikke omtale at advokat Sigurd Klomsæts advokatkontor viste seg å lekke opplysninger fra en CD som Klomsæts sekretærkone hentet ut på Politihuset i Oslo fredag 3. februar i år.

Ikke før tingrettens beslutning forelå den 29. februar, framkom navnet til den mistenkte i disse to avisene.

– Lekkasje satt i system, påpeker tingrettsdommer Finn Haugen i beslutningen om å fjerne Klomsæt fra terrorsaken.

Fornøyd

– Vi er glade vi har avdekket denne saken og glade for at retten tok slik stilling til saken som den gjorde, sier sjef for 22. julienheten i Oslo-politiet, John Roger Lund, til Politiforum.

Det retten gjorde, var å frata advokat Klomsæt retten til å være bistandsadvokat for en Utøya-overlevende (16) med umiddelbar virkning. Beslutningen er anket.

Politiet vil også kreve tilbake samtlige terrordokumenter Klomsæt har fått siden han ble oppnevnt. Samtidig er advokaten under etterforskning ved Asker og Bærum politidistrikt etter at bilder av terrortiltalte Anders Behring Breivik i sin hjemmelagde uniform, plutselig dukket opp i mediene – snaut tre timer etter at Klomsæts kontor fikk tilgang til materialet om ettermiddagen den 3. februar.

Oslo tingrett utelukker at politiet lekket opplysningene til mediene – men retter all skyld mot Klomsæt og hans advokatkontor.

Fordi Klomsæt var offentlig oppnevnt bistandsadvokat, har han alt ansvar i saken, sier retten. Det skal vært første gang i historien at en bistandsadvokat er tatt av en straffesak.

Ikke flere mistenkte

Det er foreløpig ikke flere mistenkte bistandsadvokater i saken, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.

Men politiet sitter på indisier som tilsier at bilder utlevert til advokater er spredt til mediene umiddelbart etter at de kom advokatene i hende.

Blant annet trykket medier bilder i «faxkvalitet» etter at bistandsadvokater fikk dem slik.

Men bildene foreligger ikke i denne kvaliteten i politiets originalmateriale.

Det er kjent at Spesialenheten for politisaker vurderer å iverksette etterforskning av politiet etter at det åpenbart har forekommet opplysninger i mediene som stammer fra lekkasjer av taushetsbelagte dokumenter i terrorsaken.

– Min enhet imøtekommer en slik etterforskning, sier Lund.

Merket bildene

En politispesialist merket bildene med særegne koder på alle CD-ene som ble gitt ut til bistandsadvokatene den aktuelle fredagen, bekrefter Lund.

Det gikk snaut tre timer fra politiet sendte CD-en med 5400 sider med saksdokumenter til advokatene før bilder av Breivik ble publisert på nettet.

Offentliggjøringen skjedde på Nrk.no klokka 16.45, på Dagbladet.no klokka 17.23, på Vg.no klokka 17.33, på ABCnyheter.no klokka 17.38, på Aftenposten.no klokka 18.02 og på TV2.no klokka 18.03.

Hver av disse bildene av Breivik inneholder den unike bilde-IDen som ble lagt inn i bildene på CD-en lagd til Klomsæt.

Aftenposten.no publiserte også dagen etter et annet bilde som også hadde samme bilde-ID, påpeker tingrettsdommer Haugen i sin kjennelse.

– Mediene måtte forstå at slik uforberedt gjengivelse på nettet for mange fornærmede ville være en unødvendig tilleggsbelastning. Publiseringen av bildene hadde ikke et aktverdig formål, mener dommeren.

Det fryktes at samtlige politidokumenter i denne CD-en er på avveie i disse redaksjonene, får Politiforum bekreftet.

CD-en kunne nemlig la seg kopiere så lenge den unike koden ble benyttet til å åpne den. Koden ble bestilt til – og deretter sendt til Klomsæts personlige e-postadresse.

Vil være modige

– Vi ønsker å framstå som modige på et saklig grunnlag. Vi har som mål å stoppe eventuelle lekkasjer, og aldri har politiet behandlet dokumenter på en slik måte som i vår enhet, sier Lund.

Det er laget egen sikkerhetsinstruks for hvordan dokumentene skal behandles.

Nøklene til alle dører hvor dokumenter oppbevares, er kodet og sporbare. Ingen andre enn 22. juli-tilsatte har heller tilgang til enhetens lokaler i Politihuset.

– Mange vitner vegrer seg for å la seg avhøre flere ganger, fordi de har lest sitt eget vitneavhør i mediene, sier Lund.

Han bekrefter at ulike medier med sin oppførsel overfor personer politiet har ønsket å avhøre, har bidratt til å vanskeliggjøre politiavhør.

– Dersom mediene intervjuer vitner før vi får avhørt dem, forringer dette vårt arbeid, sier han.

Klomsæt har anket beslutningen fra tingretten, og nekter for at han personlig sto bak lekkasjen.

Da nettavisene publiserte bilder som hans advokatkontor i mellomtiden hadde fått tilgang til, skal han ha vært på vei fra Sørlandet til Oslo.

Men Oslo tingrett mener det ikke er viktig hvem som faktisk lekket opplysningene, men at Klomsæt er ansvarlig som oppnevnt bistandsadvokat.

«Politiet lekket ikke»

I avgjørelsen fra tingretten blir det understreket at det ikke foreligger offentliggjorte bilder denne dagen som kan spores tilbake til andre bistandsadvokater eller politiet.

«Retten legger til grunn at den aktuelle CDen er hentet hos politiet av en person knyttet til Advokatfirmaet Klomsæt & Co, i henhold til særskilt fullmakt fra Klomsæt selv. Innholdet på denne konkrete CDen er deretter kopiert og overlatt til flere medier. Det er ikke Klomsæt personlig som har kopiert CDen og overlatt kopiene til mediene, men person knyttet til hans firma som i forståelse med Klomsæt personlig har fått tilgang til materialet», skriver tingretten i sin beslutning.

I konklusjonen understrekes det videre at «advokat Klomsæt bevisst [har] handlet i strid med advokatforskriften og retningslinjene for bistandsadvokater» og at dette ikke var «en tilfeldig glipp eller et øyeblikks feilvurdering, men det var lekkasje satt i system».

Powered by Labrador CMS