Assisterende PST-sjef Hedvig Moe og Oslo-politimester Beate Gangås er de to sterkeste kandidatene til stillingen som ny PST-sjef.

Disse vil bli ny PST-sjef

Tre menn og tre kvinner vil bli ny leder for Politiets Sikerhetstjeneste (PST).

Publisert Sist oppdatert

Stillingen som leder for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har stått tom siden 2. juni, da Hans Sverre Sjøvold trakk seg.

Mangeårig assisterende PST-sjef Roger Berg, som egentlig pensjonerte seg i mars, har fungert som leder siden da.

Stillingen som PST-sjef ble lyst ut i august, og torsdag forrige uke gikk søknadsfristen ut. På den offentlige søkerlista som ble publisert i dag, finner vi 6 søkere:

  • Magne Dahl (18), fjellsprenger på turnus
  • Hedvig Moe (48), assisterende PST-sjef
  • Beate Gangås (59), politimester Oslo politidistrikt
  • Caroline Hunter (32), COO
  • Lars Erik Alfheim (51), embetsleder
  • Trond Egil With (55), avdelingsdirektør Politidirektoratet

I tillegg har en mannlig, sjuende søker, trukket søknaden sin.

Flere sterke søkere

Blant de seks søkerne er det to som umiddelbart skiller seg ut: Hedvig Moe, som i dag er assisterende PST-sjef, og Beate Gangås, politimester i Oslo politidistrikt.

Gangås har tidligere ledet etterforskningsavdelingen i PST.

Også avdelingsdirektør Trond Egil With i Politidirektoratet har bakgrunn fra PST. With var assisterende PST-sjef mellom 2002 og 2007, før han gikk til POD og deretter Utenriksdepartementet. With returnerte til POD i 2017.

Lars Erik Alfheim er i dag embetsleder for Oslo statsadvokatembete. Alfheim ble statsadvokat i 2007, og har blant annet vært aktor i saken mot Eirik Jensen.

«Krevende stilling»

I stillingsutlysningen søker arbeidsgiver Justis- og beredskapsdepartementet etter «en strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder» for PST.

«Stillingen som Sjef PST er en krevende stilling. Et sammensatt trusselbilde, samt endringer i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, stiller store krav til leder for tjenesten. Leder har ansvaret for å utvikle tjenesten slik at den hele tiden møter disse endringene», heter det videre.

Den kommende PST-sjefen må være norsk statsborger, ha høy integritet og plettfri vandel, og må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, skriver departementet.

Trakk seg på dagen

Da Hans Sverre Sjøvold trakk seg som PST-sjef, hadde han vært gjenstand for sterk kritikk knyttet til omstendighetene rundt at han oppbevarte tre våpen ulovlig.

Sjøvold ble også ilagt et forelegg for brudd på våpenloven av Spesialenheten for politisaker som følge av våpenoppbevaringen.

I en VG-avsløring i april, kom det fram at en politiansatt fikk utbetalt 1,2 millioner kroner mot å si opp jobben sin som saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt. Bakgrunnen for utbetalingen var at han skal ha nektet å ta imot våpnene fra Sjøvold.

– Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sa Sjøvold i pressemeldingen da han gikk av.

---

03.10.22 klokka 13:06: Saken er oppdatert med informasjon om bakgrunnen til søkerne Trond Egil With og Lars Erik Alfheim.

Powered by Labrador CMS