Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte.

Wara: – Ingen jobbgaranti for politistudenter

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) avfeide at det finnes noen jobbgaranti for politistudenter da han gjestet Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte.

Publisert

Det var i klartekst Waras tilbakemelding da Lisa Figenschou, leder for PF Politistudentene, stilte spørsmål til statsråden om hvorfor så mange nyutdannede politifolk står uten jobb.

– Før stortingsvalget lovet Frp jobbgaranti til studentene, men senest i september sa statssekretær Knut Morten Johansen fra Frp at politireformen har ført til at det tar tid og at det er vanskelig å ansette flere politifolk. Dette er jo både et brudd på jobbgarantien og løftet om at nærpolitireformen ikke skulle være en sparereform. Hva planlegger dere å gjøre for å forbedre situasjonen til studentene? spurte Figenschou foran en fullsatt landsmøtesal.

– Jobbgaranti? Hvor har du det fra? Det har ikke vært noen jobbgaranti, var svaret fra statsråden.

Før han utdypet:

– Det tar litt tid før man får jobb til studentene på plass. Målet er to per 1000 innbyggere. Vi kommer til å nå dette målet.

– Ekstremt skuffet

Studentlederen sier både hun og andre ble sjokkert over svaret fra justis- og beredskapsministeren.

– Vi er fire delegater fra PF Politistudentene her, og vi er alle ekstremt skuffet over ansvarsfraskrivelsen fra Wara. At han avviser at det finnes en jobbgaranti, synes jeg er trist på hans vegne, sier Figenschou.

Hun viser til at jobbgaranti for politistudentene var ett av punktene Frp tok med seg inn i regjeringsforhandlingene i 2013. Ifølge VG lovet Frp før Stortingsvalget i 2013 jobb til alle politistudentene.

Frp: Lovet jobb til alle i 2013

Artikkelen «Kamp mot hverdagskriminalitet» på Frp.no som VG viser til, finnes ikke lenger på Fremskrittspartiets hjemmeside. Men før Stortingsvalget var Frp-leder Siv Jensen krystallklar:

– Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker en jobbgaranti for politistudenter. Med FrP vil alle studenter som har bestått PHS ha krav på jobb i politiet. Politidistriktene vil selvsagt få tilført midler slik at dette blir gjennomførbart, sa Jensen da.

Også daværende leder av justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), kom med samme løfte under en politisk debatt på Politihøgskolen (PHS) to uker før valget i 2013.

– Vi ønsker at det skal finnes en garanti for at man får jobb når utdanningen er over, sa Sandberg.

Høyres Michael Tetzschner var mer avventende.

Avslutning for politistudentene i Oslo rådhus juni 2018.

– Det blir feil med en garanti, sa han under debatten.

Garanterte ikke finansiering

I Høyre og Frps regjeringserklæring noen måneder senere, endte partiene derfor opp med en noe rundere formulering:

«Regjeringens målsetting er to politifolk pr 1000 innbyggere innen 2020. […] Det vil derfor bli innført en garanti for at antallet nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen inntil målet er nådd».

Andel nyutdannede i jobb per 30. september

2014: 71,5 %

2015: 78,6 %

2016: 39,5 %

2017: 51,9 %

2018: 41,8 %

I formuleringen finnes det ingen garanti for at disse stillingene vil bli finansiert, men i flere år fulgte regjeringen opp med øremerkede midler til å ansette nyutdannede.

I 2014 og 2015 hadde mellom 70-80 prosent av de nyutdannede jobb i politiet tre måneder etter uteksamineringen.

Ansettelsestallene faller

Så stagnerte det. I 2016 ble tallet nesten halvert, før det tok s

eg noe opp i 2017, mens det i år kun var 41,8 prosent av de nyutdannede som hadde jobb i politiet tre måneder etter endt utdanning.

Og enda verre for de nyutdannede: Kun 31 av de 612 som besto eksamen i vår har fast jobb.

– Og 225 har vikariater som ikke fornyes, understreker Figenschou.

Hun er forundret over at politikerne kan tillate at de nyutdannete ikke får jobb. Så mange som 510 av de snaut 3000 nyutdannede fra de siste fire årene, står nå uten politijobb, sier hun.

Tor Mikkel Wara under avslutningen for politistudentene i Oslo rådhus 2018.

– Det er logisk å ansette de nyutdannede fra PHS, både for samfunnet og politikerne.  Vi er noen av de dyreste studentene å utdanne. Derfor er det uforståelig å la oss stå arbeidsledige.

Formuleringen forsvant

Hva skjedde så med jobbgarantien? Da Frp, Høyre og Venstre kom med sin regjeringserklæring i januar, var formuleringen fra 2013 borte.

Istedenfor skriver regjeringen at de nå skal arbeide «for å nå målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere innen 2020».

Før stortingsvalget i 2017, sa også daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) dette om det kommende statsbudsjett, ifølge Stavanger Aftenblad:

– Nå har vi foreslått et nytt statsbudsjett hvor det ikke ligger en jobblovnad som tidligere.

– Vil fortsette å være høylytte

Figenschou sier hun fikk Wara i tale senere på dagen etter statsrådens tale på landsmøtet.

– Jeg fortalte ham at vi forventer et tydeligere språk og at politikerne ikke snakker om hverandre. Han var mer forståelsesfull da, sier studentlederen.

– Jeg opplever at vi har fått lagt fram vår sak på en god måte. Det er dette vi mener, og dette vi står for. Det er jeg fornøyd med.

– Og det kommer dere til å fortsette å si?

– Vi kommer til å fortsette å være høylytte og tydelige på vegne av de 2000 studentene som nå lurer på hva som skjer i framtiden, svarer Figenschou.

Powered by Labrador CMS