- Vil bli A og B politi

Det bør ikke være slik at det alene er tilstrekkelig å ha en annen etnisk opprinnelse enn den norske for å komme inn på Politihøgskolen!

Publisert Sist oppdatert

Forfordeling av minoriteter kan bli den største trakasseringsfellen

I PF`s handlings- og strategiske program, ser jeg at det blant annet skal være fokus på mobbing og trakassering. Det som forundrer meg er at PF ikke ser ut til å gripe tak i det som potensielt kan bli den største mobbe/trakasseringsfellen i etaten, nemlig måten man nå tilsynelatende «kvoterer» minoriteter inn på politihøgskolen (PHS).

Ut i fra det jeg har lest i media, ble det tatt inn 32 personer med minoritetsbakgrunn på PHS i 2009, hvor 28 av disse kom inn på særskilt grunnlag. Det er altså bare fire som mestret de formelle kravene. Dette mener jeg bør få PF til å våkne.

Det bør ikke være slik at det alene er tilstrekkelig å ha en annen etnisk opprinnelse enn den norske for å komme inn på PHS. Den etniske bakgrunnen og kulturelle forståelsen skal snarere være et supplement til de formelle kravene som stilles ved opptak, og ikke bli betraktet som en sær kvalifikasjon/ekstrakompetanse. Jeg mener at dersom man fortsetter med disse særvilkårene for minoriteter, bidrar man i det lange løp ikke til noe positivt. Man vil på mange måter starte utformingen av et A og B politi, noe som verken vil være gunstig for oss minoriteter i politiet eller etaten generelt.

Spotlight

Den gang jeg gikk ut av PHS i 2002, reflekterte jeg over en del utfordringer relatert til politiyrket. Dette spesielt med den bakgrunn at jeg selv har en annen etnisitet enn den norske. Det er ikke noe å legge skjul på at man som minoritet i politiet kommer opp i en del situasjoner som etnisk norske er spart for. Vi med minoritetsbakgrunn har en «spotlight» på oss, både på godt og vondt. Vi vil først og fremst være en likeverdig del av politikorpset, skille oss minst mulig ut, men samtidig fremstå som en ressurs i form av det å være minoritet.

Det er ikke tvil om at man trenger minoriteter i politiet. Dette er noe man jobber kontinuerlig med, ikke fordi politiet skal rekruttere med rettferdighet, men fordi etaten har behov for den kompetansen disse personene besitter. Samt det enkle faktum at de i kraft av å være minoritet, er en viktig ressurs for etaten. Politiet ønsker å rekruttere bredde og fremstå som et speilbilde av befolkningen. Men man må huske at dersom man fortsetter denne utstrakte bruken av dispensasjon på opptakskrav for minoriteter, er man med å øke utfordringene vi som minoriteter står overfor i politiyrket.

Ukultur under utvikling

Jeg har fått høre fra andre ansatte med minoritetsbakgrunn at det i den senere tid har utviklet seg en ukultur på PHS blant etnisk norske studenter. Studenter med minoritetsbakgrunn har måtte tåle bemerkninger fra medstudenter angående minoriteter som kommer inn uten å oppfylle de formelle kravene. Enkelte studenter med minoritetsbakgrunn har måtte skifte klasse, ta opp problemer i plenum osv.

Studenter med minoritetsbakgrunn har i praksis året blitt spurt om de har kommet inn på særskilt grunnlag, dette allerede 2. dagen i praksisåret. Det har også vært spørsmål om å teste folk for å se om de kunne svømme, dette også i praksisåret. Ei jente fikk indirekte beskjed fra en etnisk norsk kollega, hvor han ga uttrykk for at han hadde noe imot kvinner i etaten, og når de i tillegg var utlending, gjorde det ikke saken bedre. Personer med minoritetsbakgrunn, som har bestått de formelle kravene, oppfatter det som stor belastning å til stadighet måtte svare for hvorvidt de er en del av «kvoteringen».

Slik kan vi ikke ha det. Det er nå altså på høy tid at PF ser alvoret i situasjonen, griper fatt i den og får fokus på en rettferdig og fornuftig rekruttering av minoriteter til politiet.

Fakta er at 20 prosent av studentene på PHS kommer inn under særskilt grunnlag, hvor de fleste er etnisk norske. Det som er problemet at enkelte personer med minoritetsbakgrunn som blir tatt opp som på PHS, har alt for dårlig norsk kunnskap, noe som blir fort lagt merke til av medstudenter og ellers i etaten. Eller at enkelte ikke har bestått f. eks svømmingen, men dukker opp på PHS sammen med dem som de var på opptak med. Dette skaper utfordringer.

Jeg er sikker på at de fleste med minoritetsbakgrunn som kommer inn på særskilt grunnlag, klarer PHS uten nevneverdige problemer. Men det er den ene personen som ikke skulle vært tatt inn, som på en måte ødelegger mye for de øvrige med minoritetsbakgrunn. Man kan selvfølgelig argumentere for at enkelte etnisk norske heller ikke skulle vært tatt opp på PHS på særskilte vilkår. Forskjellen er at vi med minoritetsbakgrunn blir lagt merke til, mens etnisk norske kan «gjemme» seg i mengden. Dessuten har ikke etnisk norske problemer med å gjøre seg forstått. Man kunne spart enkelte med minoritetsbakgrunn for belastningen de får på PHS eller i etaten ved å ikke ta dem inn til en hver pris. Det virker for meg som POD/Justisdepartementet, som gir føringer, skal ha en viss antall med minoriteter inn på PHS for å oppnå sine måltall.