FLERE SØKERE: 4284 personer søkte Politihøgskolen (PHS) våren 2021. Ikke siden 2018 har søkertallene vært så høye.

Rekordhøy kvinneandel blant PHS-søkerne

4284 personer søker opptak ved Politihøgskolen (PHS) i år. 56,8 prosent av dem er kvinner - det er rekordhøyt.

Publisert

Det melder PHS i en pressemelding.

På den internasjonale kvinnedagen kommer altså meldingen om at kvinneandelen blant PHS-søkerne nå har nå steget for sjette år på rad.

– Vi nærmer oss nå en kjønnsfordeling vi kjenner igjen fra høyere utdanning for øvrig. Innen høyere utdanning har kjønnsfordelingen lenge vært ca. 60 prosent kvinner og 40 prosent menn, sier Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for opptak og rekruttering, i pressemeldingen.

Kvinneandelen har økt fra 47,9 prosent i 2018 til 56,8 prosent i år.

– Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt. Vi gleder oss til å se godt kvalifiserte og motiverte søkere bli studenter til høsten, sier Framaas.

Også totalt sett opplever PHS en økning i antallet søkere. De 4284 søkerne til årets studiestart er hele 23,9 prosent flere enn i 2020. Ikke siden 2018 har tallet vært så høyt.

– Det er positivt å se at enda flere har lyst å bli politi. Interessen for utdanningen har vært høy i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket oppfattes nok som viktig. Så kan jo søkertallene svinge noe fra år til år. Vi antar at noe bedre muligheter for å komme raskere ut i jobb etter endt utdanning kan være en faktor som har påvirket søkerinteressen nå, sier Framaas i pressemeldingen.

Det kommer i år også til å bli tøffere konkurranse om stdieplassene, med 10,7 søkere for hver av de 400 studieplassene - mot 8,6 søkere per studieplass i 2020.

Powered by Labrador CMS