Fire personer søkte stillingen som Kripos-sjef.
Fire personer søkte stillingen som Kripos-sjef.

Disse ønsker å bli Kripos-sjef

Fire personer har søkt på stillingen som Kripos-sjef.

Publisert

Den 20. januar i år gikk fristen for å søke på den utlyste stillingen som Kripos-sjef ut.

Særorganet er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet.

Kripos-sjefen sitter på et åremål for en periode på seks år. Nå er søkerlisten offentliggjort og viser at kun fire har søkt toppjobben.

Den sittende Kripos-sjefen Ketil Haukaas er en av søkerne. 57-åringen har sittet i sjefsstolen siden 2012, da han tok over etter at Odd Reidar Humlegård ble politidirektør. Haukaas kom da fra stillingen som assisterende Kripos-sjef. 

Blir utfordret

Juristen har tidligere vært politimester i Østfinnmark politidistrikt, konstituert politimester ved Sør-Varanger politidistrikt. I tillegg har han erfaring som statsadvokat, og politiinspektør.

Han blir utfordret av Kristin Kvigne, som leder Politifagavdelingen i Politidirektoratet. Hun kom fra stillingen som leder for Politiets utlendingsenhet.

Kvigne har også tidligere fungert som avdelingsdirektør i Politidirektoratet, vært politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør.

Kvigne har også vært såkalt Assistant Director i Interpol, hvor hun også fungerte som Director i et år.

Trakk seg

Den tredje personen som har søkt er Musa Matoshi (44), som opplyser at han er «politi instruktør». Den siste kandidaten har trukket seg.

Den nye sjefen tilbys en «utfordrende og spennende arbeidsplass» for den som vil være med på å forme fremtidens politi.

Vedkommende må også ha utstrakt evne til utvikling av organisasjonen i samarbeid med Politidirektoratet og politidistriktene.

I tillegg må den nye toppen være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne. Samt ha svært god evne til samhandling internt, i etaten og mot andre samfunnsaktører og samarbeidspartnere. Være en relasjonsbygger og ha god evne til kommunikasjon og budskapsformidling.

Powered by Labrador CMS