Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under Regjeringens pressekonferanse.

KRIGEN I UKRAINA

Regjeringen styrker politiet: – Økt etterretnings-virksomhet fra Russland i Norge

Regjeringen vil styrke politiets evne til å oppdage og motvirke etterretningsaktivitet, spesielt i nord.

Publisert Sist oppdatert

Det sa statsminster Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonfreranse i forbindelse med krigen i Ukraina fredag.

Støre varslet at evnen til overvåkning i nordområdene skal styrkes, og at Russlands aktivitet i nord skal følges tettere. I tillegg til at Forsvarsbudsjettet styrkes med tre milliarder kroner i år, blir den sivile beredskapen styrket med en halv milliard kroner.

– Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge. Det stiller høyere krav til bevissthet og beredskap. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Økt etterretningsvirksomhet

Under en pressekonferanse fredag, utdypet statsråden dette:

– 100 millioner kroner går til innsats mot fremmed etterretning, hybride trusler og sabotasje. Vi foreslår 200 millioner kroner til å stoppe og håndtere digitale angrep på flere områder i samfunnet, og 200 millioner kroner til grunnleggende samfunnsberedskap, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ifølge statsråden vurderer PST trusselbildet i Norge fortløpende, og følger situasjonen tett.

– Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og trusselbildet er i hovedsak uendret etter at krigen i Ukraina brøt ut. Med ett unntak. PST har varslet om at vi nå ser en økt etterretningsvirksomhet fra Russland i Norge. Dette kommer PST tilbake til senere i dag, sa Mehl.

«Regjeringen vil styrke innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater og foreslår at PST og politiet tilføres 57 millioner kroner til personell og utstyr. Dette vil gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker», skriver departementet i en pressemeldingen.

Tredobling i digitale angrep

Under pressekonferansen pekte Mehl på at digitale angrep har blitt en sentral del av verktøykassen til fremmede stater.

– De siste tre årene har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sett en tredobling i digitale angrep, sa statsråden.

«Regjeringen vil styrke NSMs evne til å håndtere digitale angrep med 15 millioner kroner, samt gi 40 millioner kroner til at flere virksomheter kan få på plass digitale innbruddsalarmer med varsling til NSM», skiver departementet i sin pressemelding.

– God beredskapsevne

Forrige uke ble det anslått at det kunne komme 35.000 flyktninger til Norge fra Ukraina i år, i tillegg til de regjeringen allerede har planlagt for. Dette tallet kan bli enda høyere.

– Antall flyktninger som kan komme til Norge i tiden framover kan bli høyere enn vi noen gang har sett, understreket Mehl på pressekonferansen.

Tidligere har det blitt opprettet mange nye stillinger hos Politiets Utlendingsenhet for å håndtere situasjonen.

– Regjeringen legger berredskapsplaner for en situasjon hvor vi kan håndtere langt flere flyktninger enn dette. Vi har skalert opp beredskapen og har god kontroll og kapasitet på mottak nå, sa Mehl.

Vil vurdere grensekontroll

Under pressekonferansen fikk Mehl spørsmål om regjeringen ville vurdere økt kontroll på grensen.

– Vi kommer til å følge enda nøyere med på grensen framover enn vi har gjort hittil. Vi vil også vurdere å innføre grensekontroll, svarte Mehl, og fortsatte:

– Dette er også et ressursspørsmål. Vi må vurdere om det er riktig å bruke politiets ressurser på å kontrollere folk på grensen. Men vi understreker viktigheten av at vi har kontroll på identiteten til de som kommer til Norge.

Powered by Labrador CMS