Innbyggere i byen Irpin flykter forbi en ødelagt bro, i håp om å komme seg i sikkerhet. Krigen har drevet store folkemengder på flukt.

PU styrkes med 111 stillinger for å ta imot flyktninger fra Ukraina

Et stort antall flyktninger har ankommet mottakssenteret i Råde. Nå får Politiets Utlendingsenhet flere stillinger for å håndtere situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Utlendingsenhet (PU) styrkes med 111 stillinger, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Som Politiforum skrev mandag ble PU tildelt 34 ekstra midlertidige stillinger, på et halvt år, for å bidra i arbeidet med å ta imot flyktningene. Forrige uke ble også 20 personer avgitt fra Øst politidistrikt til Politiets Utlendingsenhet.

Etter anmodning fra PU om bistand til å håndtere den stadige økende asylstrømmen, ble det i dag besluttet å styrke PU med ytterligere 111 stillinger.

Totalt styrkes PU nå med inntil 161 stillinger. Disse er fordelt slik:

  • Øst politidistrikt avgir ytterligere 50 politibetjenter til PU. Alle avgivelsene fra Øst pd knyttes til Nasjonalt mottakssenter Råde.
  • PU gis midler til administrativt å ansette ytterligere 50 politibetjenter i seks måneder.
  • Oslo politidistrikt stiller inntil 10 sivile og en politiadvokat til disposisjon for arbeidsoppgaver på Tøyen.
  • I en oppstartsfase stilles inntil 15 politibetjenter med erfaring fra utlendingsfeltet i Oslo politidistrikt til disposisjon for PU for å bistå med opplæring/forsterkning ved registreringsarbeid på Tøyen.

-Ved å styrke PU på denne måten, får vi nødvendig fleksibilitet til å løse nødvendige arbeidsoppgaver knyttet til økt asylankomst, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Mandag uttalte Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet, at de planlegger for ulike scenarier og at det var vanskelig å vite hvor mange flyktninger som ville komme.

- Men det er stor usikkerhet knyttet til estimater om dagen. Det er avgjørende at det ikke blir en flaskehals på Råde. De som melder seg som asylsøkere skal registreres der, og videre ut i distriktene, forklarte Olafsen, på mandag.

LES OGSÅ: Får ekstra stillinger for å håndtere det store antallet flyktninger

Powered by Labrador CMS