FØLGER NØYE MED: Under dagens pressekonferanse fortalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at de vil utarbeidet en strategi mot menneskehandel.

KRIGEN I UKRAINA

Frykter menneskehandel

- Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Publisert Sist oppdatert

I går ble det kjent at PU er styrket med 161 stillinger for å håndtere registreringen av asylsøkerne. Samt at det omdisponers 50 millioner kroner til politidistriktene for å styrke deres evne til å håndtere migrasjonssituasjonen lokalt. Det kom frem under en felles pressekonferanse holdt av POD og PU.

Under dagens pressekonferanse om krigen i Ukraina, trakk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, frem nettopp dette.

– Politiet forventer at registreringen går raskere fremover. Det er vi alle veldig opptatt av at de skal gjøre. Men det er også viktig at vi har kontroll og kvalitet i den ID-kontrollen vi skal foreta av flyktninger som registreres hos oss, sa hun under pressekonferansen.

Justis- og beredskapsministeren viste til at politiet er kjent med at organiserte kriminelle nettverk i Europa, formidler ekte ID-dokumenter til tredjelandsborgere, som illegalt vil reise inn i Schengenområdet.

– Politiet vet også fra tidligere erfaringer med store migrasjonsstrømmer at enkelte utnytter situasjonen til å tilegne seg oppholdstillatelse på uriktig grunnlag. UDI effektiviserer nå saksbehandlingen av asylsøkere fra Ukraina ved å fatte vedtak med en automatisert løsning. Det betyr at dette vil gå raskere og når vedtak er fattet da kan vi raskt få bosatt flyktningene, sa Enger Mehl videre.

LES OGSÅ: PU-sjefen: −Vi står oppe i en nasjonal krise

Avslutningsvis trakk hun frem en utfordringer som regjeringen ser svært alvorlig på.

– Det er risikoen for menneskehandel. Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger. Deriblant barn og unge, sa hun.

Derfor har politiet forsterket overvåkning og etterretning på grensene, og regjeringen følger situasjonen tett, og vil vurderer fortløpende om det er behov for å innføre grensekontroll.

– PST og Kripos er til stedet ved ankomststedet på Råde. De enkelte politidistriktene rundt i landet er også kjent med dette og følger nøye med. Så er det viktig at vi også har med kommunene i arbeidet for å bekjempe menneskehandel og forebygge at den sårbare flyktningsituasjonen vi nå ser, kan utnyttes. Derfor vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sammen med Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet gå ut med informasjon til kommunene om hvordan de skal forholde seg til disse utfordringene. Og vi vil utarbeidet en strategi mot menneskehandel, avsluttet hun.

Powered by Labrador CMS