Vil stoppe narkotika og menneskesmugling: Regjeringen vil ha mer samarbeid med EU

Grensesamarbeidet med EU må forsterkes for å få bukt med smugling av både narkotika og mennesker, mener Justisdepartementet.

Publisert

– Når det gjelder å bekjempe narkotikahandel, er samarbeid viktig, slår statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet fast overfor NTB.

Statssekretæren var mandag i Brussel for å delta på EUs justisministermøte. Det skulle blant annet handle om Schengen, som Norge er en del av, og grensekontroll.

Høyt på dagsordenen står også intensivert samarbeid for å bekjempe narkosmugling.

– Det handler om alt fra deling av informasjon og tettere politisamarbeid. Jeg er glad for at det belgiske formannskapet har løftet narkotikahandel høyt, sier Aasen.

– Må diskutere løsninger

Han viser blant annet til den nye havnealliansen i EU, som belgiske myndigheter har tatt initiativet til. Alliansen ble etablert i slutten av februar.

– Har Norge noe spesielt dere vil legge på bordet her?

– Det å diskutere løsninger, hvordan vi kan jobbe enda bedre fremover, blir viktig. For Norge er internasjonalt samarbeid om kriminalitetsbekjempelse svært viktig. Vi har avtale med Europol, som er et viktig organ i denne sammenhengen, sier Aasen.

EU har også inngått et samarbeid med latinamerikanske land for – om mulig – å stanse forsendelsene av særlig kokain til Europa.

Menneskesmugling

På møtet skal også et såkalt Schengen-barometer presenteres. Den viser blant annet grad av menneskesmugling på EUs yttergrenser.

Ifølge en EU-diplomat er menneskesmugling big business med en omsetning på 4–6 milliarder euro i året. Ni av ti illegale immigranter har betalt en menneskesmugler, ifølge Europol og Interpol.

Nå ligger et forslag om å kriminalisere alle former for deltakelse i menneskesmugling på bordet, ifølge diplomaten.

– Dette med grensekontroll, kontroll på Schengens yttergrenser, blir bare viktigere og viktigere. Jeg opplever at det er økt bevissthet rundt det i alle europeiske land, sier Aasen.

Schengen-avtalen på bordet

På møtet inviteres i tillegg alle Schengen-landene til å reflektere rundt avtalen, som neste år runder 40 år. En mulig revisjon av avtalen kan komme senere, opplyser en høytstående EU-diplomat til NTB.

Hva Norge eventuelt vil gå inn for av endringer, er for tidlig å si, mener Aasen. Samtidig er han opptatt av at systemet er så effektivt som mulig.

– Dette med irregulær migrasjon er jo en stor utfordring. Det må man sørge for å ta tak i for å kunne håndtere på en god måte, sier han.

Powered by Labrador CMS