Tjenesteperson ilagt forelegg på 12.000 kroner av Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker har ilagt en tjenesteperson i Oslo politidistrikt et forelegg på 12.000 kroner for grovt uaktsom tjenestefeil.

Publisert

Tjenestefeilen dreier seg om kontakt med en fornærmet i en straffesak og ble oversendt fra politidistriktet til Spesialenheten, skriver enheten.

Der fremkom det at en tjenestepersonen hadde avhørt en siktet i sak om vold i nære relasjoner. Senere varslet hen den fornærmede i saken om at siktede var løslatt.

Etter at saken samme dag ble overført til en annen enhet i Oslo politidistrikt for videre etterforskning, skal tjenestepersonen ha vært inne i straffesaken flere ganger og kontaktet fornærmede.

Hen skal ha videreformidlet opplysninger om hva som fremkom i avhør av den siktede. Fornærmede opplevde opptredenen som uprofesjonell og var redd for at tjenestepersonen og den siktede var venner, og at det lå noe mer bak kontakten.

Powered by Labrador CMS