Stine Sofies Stiftelse om regjeringens opptrappingsplan: – Hvor ble det av opptrappingen?

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep lever ikke opp til forventningene, mener Stine Sofies Stiftelse.

Publisert

Onsdag la regjeringen fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Planen inneholder over 100 tiltak, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ada Sofie Austegard er stifter og leder i Stine Sofies Stiftelse. Hun sier at forventningene har vært skyhøye, men at planen ikke lever opp til forventningene.

Stiftelsen arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter.

– Hvorfor kaller de det en opptrappingsplan, når de ikke trapper opp? «Opptrapping» ligger bare i navnet, akkurat som den gjorde under forrige regjering, sier hun.

Hun mener det er flere gode anslag i opptrappingsplanen, men at det er «svakt» at regjeringen ikke vil annet enn å «oppfordre» kommunene til å ha egne handlingsplaner mot vold og overgrep.

Mener regjeringen ikke vil forplikte seg

Hun mener det er tydelig at regjeringen ikke vil forplikte seg.

– Signaleffekten er at Norge ikke tar våre forpliktelser overfor barna tilstrekkelig på alvor, og det til tross for at vi nå har omfattende dokumentasjon som viser at vold og overgrep mot barn er et av våre aller største folkehelseproblemer, mener Austegard.

– Også denne planen mangler en budsjettforpliktelse, konstaterer hun.

Austegard viser til at de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner er beregnet til nærmere 93 milliarder kroner i 2021. For en brøkdel av disse summene kunne mye ha vært gjort, påpeker hun.

Konkrete tiltak

– Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro, og tar i ytterste konsekvens liv. Vi må beskytte og følge opp utsatte bedre enn vi gjør i dag. Regjeringens plan inneholder konkrete tiltak for å sørge for den mest grunnleggende tryggheten for barn og voksne i eget hjem, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Planens tiltak rettet mot familie- og barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politiet og frivillig sektor er viktige elementer i arbeidet for å skape en trygg oppvekst for barn og hindre vold mot deres omsorgspersoner, heter det i regjeringens pressemelding.

Bedre helhetlig samarbeid

– Den som utsettes for vold og overgrep skal ikke bære byrden alene. Det offentlige skal bli bedre på å fange opp utsatte og alle skal vite at det er hjelp å få. Ta kontakt med politiet, krisesentre og barnevern, oppfordrer Mehl.

Opptrappingsplanen skal også legge til rette for et mer helhetlig samarbeid mellom sektorene, da det har vært en vedvarende utfordring at samarbeidet svikter.

Powered by Labrador CMS