Sivilombudet: Bemanningssituasjonen i Bodø fengsel skaper utrygge soningsforhold

Bemanningssituasjonen i Bodø fengsel skaper utrygge soningsforhold, viser en rapport fra Sivilombudet etter et besøk til fengselet 20. til 22. november i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten viser at bemanningssituasjonen i Bodø fengsel gjør at innsatte sitter mye innelåst på cellen, skriver Sivilombudet i en pressemelding.

Det hadde vært en markant økning i rapportert vold mellom innsatte det siste året, og lav bemanning så også ut til å bidra til utrygghet hos både innsatte og ansatte.

– Mangelfull sysselsetting og begrenset dagtilbud skaper uro og frustrasjon i fengselet, sier sivilombud Hanne Harlem.

I rapporten skriver Sivilombudet at flere av de ansatte i fengselet fortalte om stort arbeidspress og for liten tid til å følge opp innsatte.

I årene 2021 til 2023 var det fem selvmord og seks selvmordsforsøk i fengselet. Dette mener Sivilombudet er «urovekkende høyt» med tanke på at fengselet har 56 plasser.

– Fengselet må styrke evaluering og læring etter selvmordsforsøk og selvmord, sier Harlem.

Sivilombudet har en rekke anbefalinger etter besøket, som fengselet må gi en tilbakemelding på hvordan de har fulgt opp innen oktober 2024.

Powered by Labrador CMS