Regjeringen åpner for å endre minstestraffen i overgrepssaker

Det kan bli aktuelt å endre på minstestraffene i overgrepssaker, sier justisministeren, som har mottatt en utredning om dette.

Publisert

– Vi må ivareta rettssikkerheten til dem som blir anklagd eller tiltalt for en voldtekt og andre typer straffbare handlinger, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Dagbladet.

I 2010 ble minstestraffen for voldtekt til samleie skjerpet fra to til tre års fengsel. Mehl sier at det har vært en bekymring over flere år at denne minstestraffen treffer skjevt.

Hun mener problemet med minstestraffen er at tre år i mange tilfeller blir for strengt og at den tiltalte dermed isteden frikjennes.

– I ytterste konsekvens kan noen da bli frikjent istedenfor når de kunne fått en lavere straff, sier hun.

– Voldtekt kan være veldig mange forskjellige situasjoner. I noen tilfeller kan det være snakk om svært unge gutter, og det kan være uklart hva som har skjedd. Da må vi som samfunn spørre oss hvor mye straff det er riktig å gi, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS