Ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn 

– Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro, og tar i ytterste konsekvens liv, uttaler justisminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

I dag lanserer regjeringen en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for årene 2024-2028.

Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte, skriver justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Les hele opptrappingsplanen her.

– Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro, og tar i ytterste konsekvens liv. Vi må beskytte og følge opp utsatte bedre enn vi gjør i dag. Regjeringens plan inneholder konkrete tiltak for å sørge for den mest grunnleggende tryggheten for barn og voksne i eget hjem, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

RISK til flere politidistrikter

Det vises til at politiets forebyggende virksomhet, etterforskning og straffeforfølgning står sentralt i planen.

«Det skal blant annet legges til rette for styrking av politiets arbeid gjennom spredning av RISK-modellen, for håndtering av saker om vold i nære relasjoner, til flere politidistrikter. Etterforskningen av internettrelaterte overgrep mot barn skal styrkes og mindreårige mistenkte under 16 år i saker om seksuelle overgrep skal avhøres på barnehusene», heter det pressemeldingen.

Det trekkes også frem at vold og overgrep kan sette spor i generasjoner, bidrar til at utsatte barn og unge får et vanskelig utgangspunkt og øker deres sårbarhet for å bli utsatt for ny vold og for selv å begå kriminalitet.

– Den som utsettes for vold og overgrep skal ikke bære byrden alene. Det offentlige skal bli bedre på å fange opp utsatte og alle skal vite at det er hjelp å få. Ta kontakt med politiet, krisesentre og barnevern, oppfordrer Mehl.

Sviktende samarbeid

Videre pekes det på at samarbeidet mellom sektorene svikter og at mye arbeid fortsatt foregår i siloer.

Derfor skal opptrappingsplanen legge til rette for en mer helhetlig og samordnet innsats mot vold og overgrep, slik at færre utsettes for vold og flere får nødvendig bistand og beskyttelse.

«Det vil også bli etablert en egen undersøkelseskommisjon for saker som gjelder vold og overgrep eller grov omsorgssvikt mot barn og ungdom. I tillegg styrkes tilskuddordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene og ordningen med mangfoldsrådgivere (tidligere minoritetsrådgivere) i skolene», heter det videre i pressemeldingen.

Det er også et eget kapittel om vold og overgrep i samiske samfunn.

«I samarbeid med Sametinget er det utviklet tiltak som blant annet skal styrke språk og kulturforståelsen i politi og hjelpeapparatet, etablere et eget barnehustilbud tilrettelagt for samiske barn og bidra til at voldutsatte i den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud», skriver departementet videre.

Justisdepartementet har koordinert arbeidet og utarbeidet opptrappingsplanen i samarbeid med flere ander departement.

Powered by Labrador CMS