Norske jøder rammes - tredobling i antisemittismesaker

Gaza-krigen mellom Israel og Hamas påvirker norske jøders hverdag. Det har vært en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet i år.

Publisert

Politiets eget fagorgan, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, fører oversikt over registrerte straffesaker som handler om antisemittisme, eller jødehat.

Her har Vårt Land har hentet ut tall for første tertial , altså perioden januar-april, i år og i fjor. Tallene viser at antallet saker er nesten tredoblet:

Det var 21 saker første tertial 2024 – mot åtte saker i første tertial 2023.

Til sammenligning ble det meldt 19 saker med antisemittisme som hatmotiv i hvert av årene 2022 og 2021, opplyser politiet.

Ifølge Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet er det et klart skille 7. oktober 2023. Da gikk Hamas inn i Israel og drepte rundt 1.200 og tok et hundretall gisler.

Ifølge politioverbetjent Tina Håvelsrud Eklo i politiets fagorgan for hatkrim handler de fleste registrerte sakene om hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og skadeverk.

Powered by Labrador CMS