Norge på tredjeplass i Europa når det gjelder kokainbruk blant unge

4,2 prosent av nordmenn mellom 15 og 34 år oppga i 2021 at de hadde brukt kokain det siste året. Det er like mange som i Danmark og litt færre enn i Irland og Nederland, viser tilsvarende undersøkelser.

Publisert Sist oppdatert

Det er like stor andel som i Danmark, men mindre enn i Irland og Nederland, ifølge den siste rapporten til EUs narkotikabyrå EMCDDA. Norge ligger dermed på en delt tredjeplass.

Den tar for seg trendene innen narkotikabruk innen EUs 27 medlemsland, samt Norge og Tyrkia, og er basert på de siste tilgjengelige tallene fra hvert enkelt land.

En mulig feilkilde er imidlertid at undersøkelsene i de enkelte landene er gjort på ulike tidspunkter. Tallene fra Hellas er fra 2015, mens tallene fra Norge er fra 2021.

Cannabis og kokain

Etter cannabis er kokain det klart mest brukte illegale stoffet i Europa, viser rapporten.

I gruppa 15–34 år er kokainbruken mest utbredt i Nederland (5,5 prosent), etterfulgt av Irland med 4,8 prosent. Disse tallene er fra henholdsvis 2022 og 2019.

Snittet for EU-landene er 2,5 prosent. I undersøkelsene er folk blitt spurt om de har brukt kokain i løpet av de siste tolv månedene.

Rekordhøy smugling

Når det gjelder voksne og unge (15-64 år) som svarer at de har brukt kokain i løpet av livet, havner Spania øverst med 12 prosent, etterfulgt av Danmark med 9,4 prosent og Irland med 8,3 prosent.

Norge ligger med 7,3 prosent et stykke over EU-gjennomsnittet på 5,4 prosent, og bare 0,5 prosentpoeng bak Nederland.

De siste årene har smuglingen av kokain til Europa økt dramatisk. I 2022 ble en rekordmengde på 323 tonn beslaglagt i Europas havner.

EU er i ferd med å øke kontrollen i store havner som Antwerpen, men det er foreløpig for tidlig å si om tiltakene har lyktes.

Nye stoffer uroer

I tillegg skaper nye syntetiske opioider, nye stoffblandinger og mer blandingsmisbruk uro, ifølge rapporten.

Helsedirektoratet deler bekymringen.

– Det som har vært en økende bekymring, er nye syntetiske opioider, nitazener og at flere stoffer oftere blir brukt sammen. Dette kan føre til at folk mister kontrollen på hvilke stoffer de tar, noe som kan øke faren for helseskader, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Powered by Labrador CMS