Lovforslag: Erstatningskrav i straffesaker skal kunne gjenopptas

Justisministeren foreslår å oppheve tiårsfristen for å gjenåpne erstatningskrav i straffesaker.

Publisert

Lovforslaget gjelder fristen for å be om gjenåpning av sivile krav som er behandlet som del av en straffesak, ifølge en pressemelding fra regjeringen. Dette er vanligvis erstatnings- eller oppreisningskrav som fornærmede har mot tiltalte. Slike krav kan tiltalte bli dømt til å betale etter et annet beviskrav enn for straffansvar.

I straffesaker er det ingen frist for å begjære gjenåpning. For sivile saker er det altså en frist på ti år, også for sivile krav fra straffesaker.

– Jeg sa for en stund tilbake at vi skulle se på lovverket og muligheten for lovendringer som kan forhindre urimelige utslag av disse reglene. Etter et krevende utredningsarbeid ble et lovforslag sendt på høring, som fikk god støtte. Jeg er glad for at jeg i dag kan fremme et lovforslag som kan ivareta at tiårsfristen ikke gir uheldige utslag, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Ap).

Mehl sa allerede i 2022 at hun ville vurdere en slik lovendring med tilbakevirkende kraft slik at erstatningsdommene i Tengs- og Baneheia-sakene kan gjenopptas.

I pressemeldingen går det fram at reglene om unntaket fra lengstefristen skal gis virkning tilbake i tid, slik at det også skal kunne begjæres gjenåpning selv om fristen var utløpt før lovendringen kom.

Powered by Labrador CMS