Laveste antall saker i Høyesterett i moderne tid

Det skriver nettstedet Rett24.

Publisert

Bare 85 saker ble fullt behandlet i Høyesterett i fjor. Det kommer frem i en årsmelding for 2023 fra Høyesterett.

For første gang ble under 10 prosent av ankene fremmet til behandling, skriver Rett24.

Årsmeldingen viser en total på 2078 anker, som er en nedgang på 3,7 prosent fra i fjor, og inneholder en nedgang i alle kategorier saker, både hva gjelder dommer, kjennelser, sivilt og straff.

Nedgangen sammenfaller med at det også i de lavere instansene har vært en betydelig saksnedgang de senere årene.

Powered by Labrador CMS