Høyesterett skal avgjøre grensen for seksuell handling mot barn

Er det straffbart at et fem år gammelt barn holder rundt sin stefars kjønnsorgan? Det spørsmålet skal Høyesterett ta stilling til.

Publisert

Moren til en fem år gammel jente og barnets stefar ble i lagmannsretten dømt til fengsel i ett år for det som i straffelovens paragraf 299 heter «kvalifisert seksuell handling eller omgang med barn under 14 år».

Bevisene i saken er en serie bilder som barnets mor tok av hendelsen. Lagmannsretten kom i sin dom til at bildene viser at jenta i cirka 20 sekunder holdt rundt og klemte på stefarens penis mens han satt tilbakelent med armene bak seg og ansiktet vendt mot telefonen som barnemoren fotograferte med.

Verken jentas mor eller stefaren grep inn for å avslutte berøringen.

Dommen i lagmannsretten ble avsagt i oktober. Både jentas mor og stefar har anket til Høyesterett over lovanvendelsen når det gjelder både skyldspørsmålet, saksbehandlingen og straffutmålingen. Ankeutvalget avgjorde 14. desember at anken slipper gjennom til behandling i Høyesterett.

Powered by Labrador CMS