FØRST UT: Politihøgskolen i Kongsvinger er først ut. PF-studentene skal nå reise rundt om i landet får å se på mulighetene for en ny og samlokalisert politihøgskole.

Skal sjekke ut fremtidens politihøgskole

PF-studentene reiser rundt for å se på mulighetene.

I løpet av kort tid skal en arbeidsgruppe i regi av PF-studentene reise rundt til de ulike kommunene som ønsker å bli hovedsenter for fremtidens politihøgskole.

– Vi ønsker å bidra og være med på å påvirke slik at fremtidens politihøgskole også er laget for studentene som faktisk skal gå der. Det er mye distriktspolitikk i dette og mange interesser med stort fokus på en ny og samlokalisert politihøgskole, forteller PF-leder Martin Danielsen.

Derfor har de spurt om innspill fra studentene om hva de ønsker.

– Mange av tilbakemeldingene går på nærhet til fasilitetene, gode og store øvingslokaler, og også en øvingslandsby, slik det er i Finland. 

For PS-studentene mener tanken om å flytte PHS ut av Oslo ikke er så dum, mens PHS-rektor Nina Skarpenes er bekymret for fagmiljøet og at man mister nærheten til et sterkt politimiljø.

UT AV OSLO: På grunn av plassmangel har Politihøgskolen lenge jobbet for å få bygget en ny høgskole i Oslo. Med små lokaler har dette ført til at PHS må leie for mange titalls millioner kroner i året. Regjeringen vil derfor flytte Politihøgskolen ut av Oslo, her på Majorstua.

Kampen om PHS

For snart ett år siden gikk regjeringen inn for å se på om Politihøgskolen kan flyttes ut av hovedstaden, som del av kommunalminister Jan Tore Sanners plan om å etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene.

De ulike miljøene i blant annet Kongsvinger og Stavern, og Groruddalen og Moss startet derfor med presentasjoner og utredninger om hvorfor de er et godt alternativ.

Men i starten av desember i fjor gikk regjeringsmedlemmene fra Høyre og Frp i justiskomiteen for at PHS skal ut av Oslo

Og dermed har lokaliseringsdebatten blusset opp igjen for fullt, hvor ordføreren i Kongsvinger har planene klare.

Kongsvinger, Larvik og Moss først ut

POSITIV: Leder av PF-studentene Martin Danielsen er positiv til å flytte PHS ut av Majorstua og Oslo.

Førstkommende søndag reiser PF-studentene nå til Politihøgskolen i Kongsvinger, deretter blir det Moss kommune i slutten av januar og Larvik kommune i midten av februar.

Her skal kommunene legge fram deres ideer samt at PF-studentene kommer med sine innspill.

– Disse tre kommunene har tatt kontakt med oss, men vi ber også andre seriøse aktører, som på alvor vil ha PHS til deres kommune, om å ta kontakt.

På oppdrag fra justis- og beredskapsdepartementet skal Politidirektoratet levere sin utredning i løpet av januar.

Den skal blant annet danne grunnlaget for en fremtidig PHS-struktur.

POD skal også se på det langsiktige kapasitets- og kompetansebehovet for politiet de kommende tiårene og vurdere mulige samarbeidsforhold med andre institusjoner og bygnings- og øvingsmessige behov.

Aktuelle steder for ny lokalisering og beslutning om lokalisering av PHS er ikke del av utredningen.

Powered by Labrador CMS