Kongsberg-saken: - Tiltalte har gjort en lovlig tjenestehandling

Tiltaltes forsvarer John Christian Elden legger ned påstand om full frifinnelse for politimannen. - Han har utøvet makt slik han skal utøve makt, sier han. 

Ankesaken i Kongsberg-saken i Borgarting lagmannsrett. Forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang.
Publisert Sist oppdatert

I dag avsluttes ankesaken i den såkalte Kongsberg-saken, hvor en politimann er tiltalt for vold mot to personer på en bensinstasjon på Kongsberg, natt til 30. oktober 2022. 

Aktor Marit Oliver Storeng ba om 60 dagers fengsel for den tiltalte politimannen. Tiltaltes forsvarer John Christian Elden ber derimot om full frifinnelse. 

- Tiltalte har gjort en lovlig tjenestehandling. Han har utøvet makt som han skal utøve makt. Punktum, sier Elden. 

Han påpeker at det ikke er straffbart for en politimann å bruke makt, hvis det er innenfor det situasjonen krever. 

Aktor argumenterte for at den tiltalte hadde andre handlingsalternativer i situasjonen, men Elden snur på dette i sin prosedyre, og mener Simensen også hadde andre handlingsalternativer.

- Hvis vi ikke følger politiets ordre og anvisninger vet vi at det godt kan bety at den politimannen kan bruke makt mot meg for å gjennomføre en handling. Hvor mye makt han må bruke avhenger av hva jeg gjør, sier Elden. 

Viser til de sakkyndige

Han viser til de tre sakkyndige som har uttalt seg under rettssaken, og at alle de tre sier at handlingene som er utført av politimannen, er tjenestehandlinger det undervises i. 

- Alle sier at det er ingenting som er feil, eller som er utenfor. Det er litt uvanlig at aktoratet frafaller sin egen sakkyndig, som opprettholdes av forsvarer, sier Elden, og viser til sakkyndig Anders Lohne Lie fra Politihøgskolen. 

Han trekker også frem sakkyndig Lars Ivar Rindhølen, som uttalte at han hadde forståelse for at hendelsen kunne se voldsom ut, men at det er mange detaljer som ikke kommer med på videoen, som hvordan personers sinnsstemning og hva som er sagt og gjort i forkant. 

- Etter min oppfattelse er de tre sakkyndige ganske like i sine syn. Videoen alene gir oss ikke svar på om tjenestehandlingen var innenfor eller utenfor, sier Elden. 

Politimannens situasjonsforståelse

Elden viser til at retten må legge vekt på politimannens situasjonsforståelse, når de skal vurdere hendelsen. 

- Hvorfor gikk alle politifolkene så raskt ut av bilen? Hvorfor var de så på alerten. Fordi de hadde en oppfatning av at her var det bråk i gjedet, sier Elden, og legger til at det er derfor den tiltalte politimannen går bort for å skille partene. 

Han legger til at alle politivitnene forteller om en situasjon hvor det er i ferd med å bli bråk, og to av de sivile vitnene beskrev en situasjon hvor det var bråk. 

- Da bruker tjenestemannen sitt våkne og erfarne politiblikk, sitt av kollegene roste politiblikk. Her er det en person som ikke vil ta hånden ut av lommen. Han vet ikke hvorfor, men han er trent til at hender skal politiet ha kontroll på, for der kan det være kniver og farlige ting, sier Elden, og går videre til å fortelle at tiltalte tok kontaktgrep på Simensen, som deretter trakk til seg armen. 

- Hvilken situasjonsforståelse får tjenestemannen når Simensen river seg vekk. Han må sikre seg, for han har enda ikke kontroll på den hånden, sier han, om da den tiltalte politimannen la Simensen ned i bakken.  Han legger til at de tre sakkyndige beskriver teknikken som et helt legitimt, ordinært politigrep.

- Om dere mener at tiltalte har tatt feil i sin situasjonsforståelse er egentlig irrelevant, for man dømmes etter sin egen situasjonsforståelse. For å kunne dømme ham må dere mene han lyver, sier Elden. 

- Det skal vurderes etter politimannens egen oppfatning av hva som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. 

Da den tiltalte politimannen forklarte seg tirsdag beskrev han situasjonen som kaotisk og at Simensen var svært aggressiv og gjorde voldsom motstand, og at han brukte både slag, pepperspray og batong for å få kontroll på ham. 

Usynlige hender

Elden fortalte under sin prosedyre at han ikke trodde på Simensens forklaring da det kom til kniven og batongen, og at Simensen ikke skal ha visst at han hadde med seg kniv.

- Jeg tror ikke på det for å si det sånn. Han visste det her i retten, hvilken lomme han hadde den i. Den var så lett tilgjengelig for bruk i situasjonen, som kunne ført til et vesentlig verre utfall, sier Elden.

Han stiller spørsmål rundt hvordan det er mulig at fornærmede ikke visste at han hadde med seg en ulovlig batong, som under basketaket havnet på bakken.

Aktor har argumentert for at kniven og batongen ikke er relevant, ettersom tiltalte ikke visste om disse da han la Simensen i bakken. Elden mener derimot at det forteller noe om risikoen som var tilstede i situasjonen på bensinstasjonen der Simensen kjempet mot politiet da han ble holdt nede.

Kniven og batongen utsatte også sivilpersoner for fare, argumenterte forsvarer Elden i retten. Han gjentok også en setning han mener er veldig sentral:

- Det helt sentrale er «usynlig hender er farlige hender». 

Elden viste også til at den tiltalte politimannen beskrives som en sindig, erfaren og rolig politimann, som har erfaring med slike hendelser. 

- Han er ingen cowboy, ingen person som forhaster seg, eller som er «for» føre far. Han gjør det som fortløpende fremstår nødvendig i situasjonen, sier Elden.

Dommen i saken er ventet mot slutten av april. 

LES OGSÅ: Sakkyndig vitne i Kongsberg-saken: - Tiltalte er i en særdeles farlig situasjon

Powered by Labrador CMS