Operasjonsledere på skolebenken

Kommunikasjon med media og publikum sto på plakaten under operasjonslederkurset i regi av PHS på Stavern.

Publisert Sist oppdatert

De første 24 deltakerne – alle erfarne polititjenestemenn og -kvinner – fullførte studiet «Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere» i vår. Dette var første gang studiet ble gjennomført.

– Målsettingen er å utdanne handlekraftige og motiverte operasjonsledere. Her får de tid til å reflektere over sin egen rolle.

Hvordan andre ser oss, er viktig under hele studiet, sier politioverbetjent Bjørn Danielsen ved Politihøgskolen (PHS).

Ser på seg selv

Gjennom tre samlinger over en periode på et halvt år, går derfor deltakerne gjennom temaer som mangfold og etiske lederdilemmaer – og ikke minst kommunikasjon.

– Vi er opptatt av å se på oss selv. Kommunikasjon er en rød tråd i studiet, forklarer Danielsen, og fortsetter:

– Hvordan blir vi oppfattet av publikum? Folk som havner i ulykker har sjelden valgt det sjøl, men vi har valgt å være politi. Fram til det er en patrulje på stedet, er det operasjonssentralen som har ledelsen, og da er det viktig å ha en bevissthet i forhold til kommunikasjon. Publikum har store forventninger til hvordan politiet håndterer disse situasjonene. I en krisesituasjon kan god koordinering og kommunikasjon være forskjellen mellom liv og død, understreker han videre.

Deler erfaringer

Da Politiforum var til stede på den avsluttende samlingen i Stavern, ble de 24 deltakerne blant annet kurset i krisekommunikasjon av kommunikajonsdirektør Svein Holtan i politidirektoratet (POD). Holtan sluttet i POD i juni. I tillegg til interne og eksterne foredragsholdere og et pensum på bortimot 900 sider, var det vel så viktig at de 24 operasjonslederne – fra Namsos i nord og helt ned til Sørlandet – møttes for å dele sine erfaringer.

– Et suksesskriterium er å komme sammen, og lære av hverandre. Alle deltakerne er flinke folk, men som sitter på hver sin tue med de samme problemene. Man har en tendens til å føle seg litt alene på operasjonssentralen, men her kan det settes inn i en større sammenheng, mener Danielsen ved PHS.

Powered by Labrador CMS