Uttransporterte 30 irakere uten lovlig opphold i Norge

Justisminister Storberget har startet på jobben.

Publisert Sist oppdatert

Politiets utlendingsenhet gjennomførte natt til søndag 6.desember en vellykket uttransportering til Irak av 30 irakere uten lovlig opphold i Norge. Uttransporteringen ble gjennomført etter meget godt samarbeid med irakiske myndigheter.

- Jeg er glad for at Politiets utlendingsenhet har fått gjennomført denne uttransporteringen. Regjeringen fører en streng og rettferdig asylpolitikk for at de som trenger beskyttelse skal få det. Derfor er det så viktig at de som ikke fyller vilkårene for opphold drar hjem. Vi ønsker at personer med utreiseplikt drar frivillig, og vil stimulere flest mulig til å gjøre det. Nattens uttransportering viser at vi kan tvangsreturnere de som ikke reiser frivillig. Det er et viktig signal. Derfor bør irakere med utreiseplikt nå returnere frivillig fremfor å vente på tvangsretur med politiet, sier justisminister Knut Storberget.

Norge og Irak undertegnet returavtalen 15. mai 2009. Siden da har Politiets utlendingsenhet (PU) jobbet for å få på plass de praktiske løsningene som er nødvendig før man kan begynne å returnere irakere uten lovlig opphold. De praktiske løsningene er nå på plass, etter godt samarbeid med irakiske myndigheter.

- Avtalen med irakiske myndigheter gir oss muligheten til å øke antallet uttransporterte irakere. Regjeringen jobber for at asylprosessen skal være så rask og effektiv som mulig. De som ikke fyller vilkårene for opphold, skal få en rask avklaring av sin søknad slik at de slipper å sette livet sitt på vent i et asylmottak i Norge. Det er mest humant, sier statsråden.

Alle personene som ble uttransportert natt til søndag hadde enten fått endelig avslag på søknad om opphold eller så er de vedtatt utvist som en følge av å ha begått lovbrudd i Norge.

Powered by Labrador CMS