Økning av knivvold

Stadig flere voldsepisoder involverer kniv.

Publisert Sist oppdatert

Antall anmeldelser av legemsbeskadigelse med kniv har økt med 35 de siste fire årene.

Antall trusler med kniv har det siste året økt med 16 prosent, viser tall fra Straffesaksregisteret skriver Aftenposten.

Bruk av andre våpen øker også. I løpet av de fem siste årene har det vært en økning på over 20 prosent i antall anmeldelser for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Også trusler utført med skytevåpen har økt de siste fem årene, melder NTB.

- Selv om tallene er små, er vi likevel bekymret for at dette kan være en negativ utvikling i utsatte miljøer, sier politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenposten.

- Selv om ethvert voldstilfelle er ett for mye, er det mest bekymringsfulle at volden ser ut til å bli grovere, sier politidirektøren.