Lars Fause.
Lars Fause.

Han er landets første sysselmester

Ni søkere ville bli avtroppende sysselmann Kjerstin Askholts etterfølger. I dag ble Lars Fause utnevnt til det som fra sommeren av kommer til å hete sysselmester.

Publisert

Det ble bestemt i statsråd i dag.

– Fause vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny sysselmann. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, myndighetsutøvelsen og forvaltningen av øygruppen. Fause har god innsikt i både Sysselmannens oppgaver, lokalsamfunnene på Svalbard og svalbardpolitikken, og har et godt fundament for å kunne utvikle etaten videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Fause gikk ved nyttår av som leder for Troms og Finnmark statsadvokatembeter etter 17 år, og gikk inn i en stilling som førstestatsadvokat.

56-åringen er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Tromsø i 1991.

Han arbeidet en kort periode som politifullmektig ved Oslo politidistrikt fra 1992, videre som politiadvokat ved Troms politidistrikt fra 1993 og som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett i Harstad fra 1994 til 1995.

Fra 1996 til 2002 var han statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Fause var assisterende sysselmann på Svalbard mellom 2008 og 2010.

Fause blir først ansatt som sysselmann, men stillingstittelen endres til sysselmester 1. juli.

Da den offentlige søkerlista til stillingen som sysselmester på Svalbard ble lyst ut tidligere i år, sto navnet til Fause på lista, sammen med åtte andre kandidater. (se faktaboks)

De øvrige søkerne

  • Thorbjørn Gaarder (65), chief credit officer
  • Roy-Kristian Storbæk (30), snekker
  • Francisco de Asis Galvan Diaz (30), arbeidssøker
  • Inger-Marie Landfald (54), tingrettsdommer
  • Unntatt offentlighet (kvinne)
  • Cecilie Østensen Berglund (49), dommer
  • Rune Bård Hansen (63), lagdommer
  • Jørn Holme (61), sorenskriver