FORVENTNINGSFULLE: Kim Anne-Marie Hiorth og Ingjerd Hansen i Kairo.
FORVENTNINGSFULLE: Kim Anne-Marie Hiorth og Ingjerd Hansen i Kairo.

- I deres hjemland snakket de aldri med politiet om vold i nære relasjoner, hatkriminalitet eller overgrep av noe slag

Kim Anne-Marie Hiorth og Ingjerd Hansen fra Oslo politidistrikt ble invitert til Egypt for å holde foredrag for Den Arabiske Liga. Der fortalte de om arbeidet sitt med kvinner og likestilling i hovedstadspolitiet.

Publisert

Hiorth og Hansen, som er henholdsvis mangfoldskontakt og mangfoldsrådgiver i Oslo politidistrikt, var invitert til Egypt av organisasjonen OSCE (Organization for Security and Co operation in Europe). Anledningen var lanseringen av den arabiske versjonen av OSCEs håndbok «Understanding the role of gender in preventing and countering violent extremism and radicalization that lead to terrorism – good practices for law enforcement».

– Jeg har jobbet som mangfoldskontakt i Oslo siden 2009. Etter at OSCE tok kontakt med Politidirektoratet i 2016 har vi de siste årene med jevne mellomrom bidratt på OSCE konferanser rundt omkring i verden. Da OSCE skulle lage denne håndboken, kontaktet de Oslo politidistrikt. De ønsket å ha med eksempler på «best practice», og det fant de hos oss. Derfor er et helt kapittel i boka viet jobben vi gjør i Oslo, sier Hiorth til Politiforum.

Politioverbetjenten har i over 10 år jobbet målrettet opp mot den kvinnelige minoritetsbefolkningen i Oslo, mens Hansen blant annet har hatkriminalitet som sitt spesialfelt.

Den 16. februar i år - kort tid før koronaepidemien tok grep om en hel verden - fløy de to til Kairo for å fortelle representanter fra noen av de 22 medlemslandene i Den Arabiske Liga om hvordan de jobber.

FIRKLØVER: Kim Anne-Marie Hiorth sammen med representanter fra Irak, Bahrain og Kuwait.
FIRKLØVER: Kim Anne-Marie Hiorth sammen med representanter fra Irak, Bahrain og Kuwait.

– Det var spennende å komme til Kairo og fortelle om arbeidet med kvinner og likestilling med så mange arabiske ledere foran oss. Alt var ganske stivt og formelt, med åpenbare kulturforskjeller. Men min enkle filosofi er at vi alle er folk, og at det er mye mer som forener oss enn som skiller oss, sier Hiorth.

Kontaktet i pausene

Representantene fra Den Arabiske Liga hadde alle høytstående posisjoner i hjemlandet, med både ambassadører og dommere blant dem.

– Dette var folk med utdanning og prominente stillinger, både kvinner og menn. Foran dem snakket vi om ting som menneskerettigheter og likestilling, at vold mot barn er forbudt i Norge og at kjønn ikke har noen betydning for hva du velger å bli i livet. Vi brukte mange eksempler fra vår politihverdag. Måten vi i Norge jobber med like rettigheter for kvinner og menn, samt fokuset vi har på hatkriminalitet og vold i nære relasjoner, vakte stor oppsikt. Responsen var positiv på at politiet kunne jobbe på denne måten. Det var for dem en annerledes tankegang, sier Hiorth.

I pausen etter foredraget ble hun og kollega Hansen kontaktet av flere av deltakerne - flest kvinner, men også noen menn - som var nysgjerrige. En kvinnelig representant fra Bahrain var spesielt interessert i å høre mer om Oslo-politiets arbeidsmetoder.

– Hun sa at ingen hun kjente i arabiske land ville ha kommet til politiet med noen av de utfordringene vi hadde nevnt i presentasjonen vår. I deres hjemland hadde innbyggerne et slikt forhold til politiet at de aldri snakket med dem om private anliggender, vold i nære relasjoner, hatkriminalitet eller overgrep av noe slag. Dette var det storfamilien som «ordnet opp i». Jeg tror nok mange ikke er vant til at politiet er noen du går til for å snakke med i det hele tatt. De var rett og slett overrasket over at politiet var medmenneskelige, og at vi faktisk kan gjøre en forskjell, sier Hiorth.

De gode samtalene fortsatte i møter på den norske ambassaden i Kairo samme kveld.

– Menneskene vi møtte, har gode tanker og ideer og et ønske om å gjøre ting bedre. Selv om kulturene er forskjellige, er vi alle mennesker og har de samme ønskene om at folk skal få det bedre, sier hun.

Håper å gjøre en forskjell

For Hiorth er erfaringen hun har gjort seg fra Oslo at dette for henne som politi handler om langvarig og målrettet arbeid over tid. Slik vinner hun tillit og bryter kulturbarrierer.

– Mange av de jeg jobber for i Oslo kommer fra steder hvor politiet er de siste de oppsøker med problemer. Det er mye korrupsjon i politiet i en del andre land, sier Hiorth.

Håndboka til OSCE handler om håndtering og forebygging av voldelig ekstremisme, som kan lede til terrorisme. Målet er å unngå at folk blir radikalisert.

– Jeg pleier å si at måten jeg jobber på, handler om å bygge broer i fredstid. Det handler om å bygge tillit over år, og høste frukter av den jobben senere. Med tillit til politiet, er terskelen lavere for å ta kontakt med interessante opplysninger, forteller hun.

– Er dette et budskap du også frontet på konferansen?

– Ja, jeg fortalte at etter vi begynte med dette, stoler folk mer på oss. Da tar de kontakt med oss. Deltakerne på konferansen var godt skolerte, og vi var de eneste politirepresentantene til stede. Mitt budskap var at jeg er helt vanlig politi, som er på gata og hjelper mennesker. Og jeg så at folk fulgte med. Det var en fin opplevelse, svarer Hiorth.

Selv ser hun at innsatsen hun har lagt ned i Oslo gir resultater. I et lengre perspektiv har politioverbetjenten også et lønnlig håp om at hun kan bidra positivt i arbeidet for likestilling og menneskerettigheter også i land med enda større kulturbarrierer på områdene.

– Bare det å bli invitert og få lov til å prate om dette i et arabisk land, er en begynnelse, sier hun, og fortsetter:

– Disse damene som kom bort for å prate med meg, var veldig interesserte i å ta med seg erfaringene våre til sine egne land. Dette er personer med høye stillinger og innflytelse, og jeg tror de har mulighet til å kunne påvirke i positiv retning.

Powered by Labrador CMS