Justisminister Emilie Enger Mehl mener Høyres kutt i politibudsjettet, i deres alternative statsbudsjett for 2023. er uansvarlig.
Justisminister Emilie Enger Mehl mener Høyres kutt i politibudsjettet, i deres alternative statsbudsjett for 2023. er uansvarlig.

Mehl ut mot Høyre: - Jeg synes de skal være langt mer forsiktige med å kaste stein i glasshus

Justisminister Emilie Enger Mehl mener Høyres forslag til kutt i politibudsjettet er uansvalig. Nå etterlyser hun forklaring på hva Høyre mener politiet kan kutte i.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Emilie Enger Mehl reagerer kraftig på at Høyre går ut og kritiserer regjeringens politibudsjett, når Høyre samtidig kutter i midlene til politiet i sitt eget alternative statsbudsjett.

- Høyre har gjort seg ekstremt høye og mørke, og gått hardt ut mot regjeringens ønske om et lokalt tilstedeværende politi. Så velger de å legge inn et kutt i sitt alternative budsjett, som de ikke spesifiserer hvor skal gå. Jeg etterlyser svar på hvordan det skal gjøres. For Høyres kutt betyr det at man må ta ned politiaktivitet, sier Mehl.

- Høyre har lagt inn et kutt på 379 millioner kroner for politiet, i sitt alternative budsjett. Det kommer i tillegg til de omfordelingene Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lagt inn, for å redusere byråkrati og konsulentbruk, som vi vil frigjøre til mer synlig politi, sier hun.

Hun stiller spørsmål ved hva det er Høyre mener man kan kutte i, og lister opp mulige konsekvenser av Høyres kutt.

- Vil Høyre ha 300 færre politioperative stillinger? Vil de legge ned flere politistasjoner? Vil de la være å modernisere bilparken eller kjøpe inn utstyr? Nå er vi akkurat ferdig med å utdanne 100 nye dronepiloter, og politiet får dronekapasitet i alle politidistrikt. Er det det de vil kutte i?, spør hun.

- Eller vil de kutte den nye politiposten på Tøyen i Oslo, som skal forebygge blant ungdom?, sier Mehl.

- Kaster stein i glasshus

Kuttet i Høyres alternative statsbudsjett tas flere steder. De viderefører kuttet fra ABE-reformen ( avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen), som ble innført da Høre satt i regjering. Der skal offentlig sektor effektivisere 0,5 prosent av driften sin hvert år, uten at det fører til redusert aktivitet. I sitt alternative budsjett for neste år, mener de at staten, inkludert politiet, skal effektivisere ytterligere, og øker ABE-kuttet til en prosent.

De kutter videre 75 millioner, ved å ikke åpne nye politikontor som Senterpartiet og Abeiderpartiet ønsker, men gir samtidig 70 millioner til mer synlig politi i gatene og lokalsamfunn. Dermed mener Mehl at det reelle kuttet på denne posten er fem millioner.

Samtidig kutter Høyre 150 millioner på en annen post; «Ikke åpne nye politikontor, effektivisering og reduksjon av ubrukte midler».

- Budsjettet deres er helt uforsvarlig. Når man leser det som står om politiet i deres budsjett, og legger sammen kuttene, blir det et kutt på 379 millioner. Det er et stort kutt i politiet, sier hun.

Mehl legger til at regjeringen ikke har videreført ABE-kuttet i sitt budsjett.

Hun mener det er uansvarlig å kutte i politiet, med dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

- Det er uansvarlig å kutte nesten 400 millioner kroner i politiets budsjett, i en tid hvor den sikkerhetspolitiske situasjonen er krevende og det er behov for å styrke både tilstedeværelse og mer politi i byer og lokalt. Jeg opplever at de opptrer fullstendig useriøst når de kritiserer regjeringens satsning på politiet, og når de skal vise kortene sine levere de langt dårligere enn oss, sier Mehl.

- Jeg synes de skal være langt mer forsiktige med å kaste stein i glasshus. Det de legger opp til er en nedbygging av politiet, sier hun.

Hun legger også til at dersom Høyre tenker at det er i byråkratiet det skal kuttes, vil heller ikke det være nok til å dekke inn kuttet de har budsjettert med.

- Da må de kutte 600 millioner bare på byråkrati neste år. Det er mer enn hele budsjettet til Politidirektoratet. For kuttet fra Høyre kommer i tillegg til omfordelingen som allerede ligger i regjeringens budsjett, hvor det allerede kuttes i byråkrati og konsulentbruk, sier Mehl.

- Tar av ubrukte midler

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre, tar seg ikke nær av justisministerens kritikk.

- For en gangs skyld er justisministeren tydelig, og det er når hun snakker om Høyres politikk. Hun er ikke tydelig når vi stiller henne spørsmål, for eksempel om at vi ser at hun reverserer politireformen, uten at hun sier det høyt, og at hun har bedt om å ta politiressurser fra dagens tjenestesteder og etablere nye. Når vi stiller spørsmål om dette, får vi den samme dosen bomull hver gang, sier Stensland.

- Mehl etterlyser klarhet i hva Høyre ønsker å kutte. Hvor mener dere politiet kan kutte?

- Det hjelper ikke å bruke penger på feil ting. Da er det bedre å ikke bruke de pengene. Det vi gjør i vårt budsjett er å ta av ubrukte midler. Det har vært et mindreforbruk i politiet på over en milliard i fjor, og i år er det også et mindreforbruk, så vi tar penger derfra. Vi tar også penger blant annet fra POD, sier Stensland.

- Benedicte Bjørnland uttalte fra talerstolen under Politiets Fellesforbunds landsmøte at mindreforbruket politiet hadde i fjor, i hovedsak skyldes at pandemien førte til forsinkelser på leveranser på store innkjøp. Blir det da riktig å regne med at politiet fortsetter å ha mindreforbruk?

- Ja, det er i alle fall grunn til å tro det, for de har hatt mindreforbruk i tre år. Det er greit å minne om at Bjørnland er ikke bankdirektør, hun er politidirektør, og hun har brukt de samme begrunnelsene hver gang på hvorfor politiet ikke har klart å bruke pengene de har blitt tildelt, sier han.

- Vi har også stilt krav til alle deler av offentlig sektor om at de skal effektivisere, gjennom ABE-reformen. Det gjelder også politiet. Så putter vi de pengene inn i hurtigspor for ungdomskriminelle, mer politi i gatene og PST, sier Stensland.

- Hva tenker du om Mehls kritikk om at dersom dere skal ta kuttet i byråkrati må dere kutte 600 millioner, som er mer enn budsjettet til Politidirektoratet?

- Hun får ta ansvar for egne tall og egen politikk. Vi viser retningen vi vil ta, nemlig styrket beredskap og flere politifolk, ikke flere kontorer og mer reversering, sier han.

LES OGSÅ: Markerte 100 dronepiloter i politiet

Powered by Labrador CMS