Justisdepartementet har svart på brevet fra Politihøgskolens styre, hvor styret skrev at de mente regjeringen grep inn i styrets autonomi. Bildet er tatt under uteksaminering av politistudenter ved Politihøgskolen i juli.
Justisdepartementet har svart på brevet fra Politihøgskolens styre, hvor styret skrev at de mente regjeringen grep inn i styrets autonomi. Bildet er tatt under uteksaminering av politistudenter ved Politihøgskolen i juli.

Justisdepartementet svarer Politihøgskolens styre

- Departementet gir uttrykk for sin oppfatning. Vi mener i all ærbødighet at den ikke er rett, sier Hans Vik, leder av Politihøgskolens styre.

Publisert

23. oktober sendte styret ved Politihøgskolen et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor de slo fast at de mener regjeringen griper inn i styrets autonomi

Bakgrunnen var at regjeringen meldte at de vil kutte antall studieplasser ved Politihøgskolen fra 550 studenter i dag, til 400 neste år, og at regjeringen la føringer på at hele kuttet i studentantallet skal tas ved studiestedet i Oslo.

Politihøgskolens styre hadde derimot anbefalt at kuttet skulle tas ved studiestedet i Stavern, hvis det ble et nedtrekk i antall studenter. 

Nå har Politihøgskolen mottatt et brev med svar fra Justisdepartementet. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Departementet ikke enig

I brevet skriver Justisdepartementet at det følger av regelverket at «Stortingets beslutning om bevilgning og regjeringens føringer for Politihøgskolen i tildelingsbrev til Politidirektoratet, skal legges til grunn for opptaket». 

Departementet skriver også at bestemmelsene om akademisk frihet, akkreditering og tilsyn også gjelder for Politihøgskolen, og at de gjennom forskrift er underlagt deler av universitets- og høyskoleloven, og de alminnelige kvalitetskravene som gjelder høyere utdanning. 

Men departementet påpeker at i tillegg til at styret har ansvaret for at «den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder», har Politihøgskolens styre også ansvar for at institusjonen drives i overensstemmelse med «de rammer og mål som gis av overordnet myndighet», ifølge Forskriften om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet. 

Departementet trekker også fram at det står i forskriften at styret blant annet har som oppgave å «å fastsette mål og resultatkrav for virksomheten og ha ansvar for at Politihøgskolens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overenstemmelse med bestemmelser gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte midler eller andre bindende vedtak.» 

Dermed mener Justisdepartementet at Politihøgskolens styre har ansvar for at skolen drives etter de rammer og mål som Justisdepartementet setter. 

- Setter vår lit til politikerne

Hans Vik, leder av Politihøgskolens styre, mener Justisdepartementet men dette sier det samme som de hele tiden har gitt uttrykk for. 

- Alle er enige i at vi skal forholde oss til Stortingets beslutninger. Vår bekymring knytter seg til styrets autonomi. Det er vårt anliggende. Departementet gir uttrykk for sin oppfatning. Vi mener i all ærbødighet at den ikke er rett, og vi har støtte fra professor Holmboe, fra Politihøgskolen, i det, sier Vik, til Politiforum. 

- Vi noterer oss dette brevet og avventer Stortingets behandling, sier han. 

Nestleder i styret, Kari Toverud Jensen, er heller ikke begeistret over svaret. 

- Svaret er i all hovedsak det samme som ble gitt i Stortinget, og er således ikke overraskende. Nå setter vi vår lit til politikerne på Stortinget, sier Toverud Jensen. 

LES OGSÅ: - Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

Powered by Labrador CMS